logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2010
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protoko艂y z dw贸ch poprzednich spotka艅 zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na przyj臋ciu dotacji przeznaczonej na zadania bie偶膮ce Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego. Zmiana ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na艂o偶y艂a na samorz膮dy obowi膮zek konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji. Organ stanowi膮cy jednostki samorz膮du terytorialnego zobowi膮zany jest okre艣li膰
w drodze uchwa艂y szczeg贸艂owy spos贸b konsultacji. Przedstawiony projekt przewiduje r贸偶ne formy konsultacji, mi臋dzy innymi za po艣rednictwem Internetu. Zauwa偶ono, 偶e procedura konsultacji znacznie wyd艂u偶y czas przygotowania projektu przedk艂adanego Radzie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zbycie przez Burmistrza Pyrzyc lokalu nr 59/3 w Brzesku, stanowi膮cego darowizn臋 Powiatu Pyrzyckiego, na rzecz najemcy. Lokal znajduje si臋 w budynku Wiejskiego O艣rodka Zdrowia, kt贸ry zgodnie z aktem darowizny musi by膰 wykorzystany na cele zwi膮zane ze s艂u偶b膮 zdrowia. W przeciwnym przypadku darowizna zostaje odwo艂ana. Za zgod膮 rady powiatu mo偶na odst膮pi膰 od odwo艂ania darowizny. Wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 tego lokalu pod warunkiem przekazania na rzecz Powiatu przychod贸w ze sprzeda偶y pomniejszonych o koszty sporz膮dzenia niezb臋dnej dokumentacji. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy przypomnia艂, 偶e wcze艣niej Powiat odst臋powa艂 od odwo艂ania darowizny, w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 lokali mieszkalnych i okazuje si臋, 偶e stosowanie warunku zwrotu zysk贸w nie jest zasadne, gdy偶 lokale s膮 sprzedawane z bonifikata si臋gaj膮c膮 95 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zbycie przez Burmistrza Pyrzyc lokalu nr 59/3 w Brzesku bez konieczno艣ci ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w na rzecz Powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci ulicy Jeziornej w miejscowo艣ci Marianowo, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zmianie siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach. Obecnie trwa przeprowadzka, a od 19 sierpnia Inspektorat Nadzoru Budowlanego b臋dzie urz臋dowa艂 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Dotychczas zajmowa艂 dwa pokoje w budynku Starostwa. Nowa siedziba ma powierzchni臋 u偶ytkow膮 dwa razy wi臋ksz膮. Do dyspozycji jest te偶 odr臋bne pomieszczenie sanitarno-socjalne.
Miros艂aw Gryczka doda艂, ze Inspektorat zajmuje cz臋艣膰 drugiego pi臋tra w s膮siedztwie Weterynarii. Przed przeprowadzk膮 wykonano prace remontowe, sfinansowane ze 艣rodk贸w Starostwa i Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wymieniono okna, gruntownie przebudowano sanitariaty i pomalowano pomieszczenia.
Dariusz Jagie艂艂o zapozna艂 si臋 z kosztami remontu i zwr贸ci艂 uwag臋 na niewielki koszt wymiany okien. W zwi膮zku z tym zaproponowa艂 rozwa偶enie wymiany starych drewnianych okien w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Starosta zgodzi艂 si臋
z konieczno艣ci膮 termomodernizacji szk贸艂. Przymierzano si臋 do tego zadania wcze艣niej. Aby otrzyma膰 dofinansowanie warto艣膰 projektu musia艂a wynosi膰 min. 10 mln z艂. Nie uda艂o si臋 zebra膰 odpowiedniej ilo艣ci ch臋tnych do udzia艂u w takim projekcie. Niemniej jednak w przysz艂ym roku trzeba b臋dzie przyst膮pi膰 do tego zadania i potraktowa膰 je, jako priorytetowe.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o ustaleniu daty do偶ynek archidiecezjalnych na dzie艅 29 sierpnia. Do偶ynki b臋d膮 wzbogacone o cz臋艣膰 biesiadn膮, organizowan膮 przez Burmistrza Pyrzyc.
Kolejna informacja dotyczy艂a rozpocz臋cia obozu sportowego dla m艂odzie偶y
w G艂ucho艂azach. Na ob贸z wyjedzie 80 os贸b.
Dariusz Jagie艂艂o zauwa偶y艂, 偶e cz臋sto spotyka si臋 z opini膮, 偶e w powiecie zbyt wiele uwagi po艣wi臋ca si臋 sportowi. Traktowane jest to, jako zarzut, a przecie偶 nie ma w tym nic z艂ego, 偶e robimy tyle dobrego dzieci i m艂odzie偶y, tym bardziej, 偶e 艣rodki wydawane na ten cel nie s膮 wysokie. Ze swej strony podzi臋kowa艂 zarz膮dowi za takie dzia艂ania.
Jaros艂aw Ileczko zwr贸ci艂 uwag臋 na skutki intensywnych opad贸w deszczu. Zalewana i podmywana jest droga w Mielnie.
Starosta odpowiedzia艂, 偶e wszystkie zagro偶one miejsca s膮 monitorowane, ale teraz nie da si臋 wykona膰 napraw, gdy偶 ci臋偶ki sprz臋t nie mo偶e wjecha膰 na rozmi臋k艂e pobocza. Trzeba poczeka膰, a偶 b臋dzie bardziej sucho.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-02 11:00:08
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-02 11:00:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1978licznik odwiedzin: 12475314