logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 24/2010
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych zabudowanych, dzia艂ka nr 420/12 w obr臋bie 10 m. Pyrzyce oraz dzia艂ka nr 420/13 w obr臋bie 10 m. Pyrzyce, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 protok贸艂: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Starostwa Powiatowego na nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 420/12 w obr臋bie 10 m. Pyrzyce. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, i偶 przyj臋cie wniosku jest konieczne do przeprowadzenia dalszej procedury zwi膮zanej ze zmian膮 prawa w艂asno艣ci dzia艂ki, kt贸ra zosta艂a zbyta w przetargu nieograniczonym w dniu 2 sierpnia 2010r. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W kolejnej cz臋艣ci Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 420/13 w obr臋bie 10 m. Pyrzyce. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, i偶 na przedmiotow膮 dzia艂k臋 w pierwszym przetargu wadium wp艂aci艂y 3 osoby lecz 偶aden z uczestnik贸w przetargu nie zaoferowa艂 post膮pienia ponad cen臋 wywo艂awcz膮. Przetarg zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Drugi przetarg przeprowadza si臋 w okresie nie kr贸tszym ni偶 30 dni i nie d艂u偶szym ni偶 6 miesi臋cy licz膮c od dnia jego zamkni臋cia. W przypadku zachowania ww. termin贸w nie jest koniczne ponowne sporz膮dzenie wykazu o przeznaczeniu nieruchomo艣ci do sprzeda偶y. Cen臋 wywo艂awcz膮 mo偶na obni偶y膰 ale nie jest to wymagane. Jako dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami proponuje nie obni偶a膰 ceny wywo艂awczej zwa偶ywszy na fakt, i偶 by艂y trzy osoby zainteresowane kupnem proponowanej dzia艂ki a czwarta osoba nie zd膮偶y艂a wp艂aci膰 wadium w wymaganym terminie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie drugiego przetargu przy zachowaniu ceny wywo艂awczej wynikiem g艂os贸w: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego po艂o偶onych w obr臋bie 12 m. Pyrzyce i oznaczonych jako dzia艂ki nr 15/10 oraz 15/13. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, i偶 drugi przetarg na ww. nieruchomo艣ci przeprowadzony zosta艂 w dniu 9 kwietnia 2010r. jednak z uwagi na brak oferent贸w zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Aby unikn膮膰 ponownego sporz膮dzania wykazu o przeznaczeniu nieruchomo艣ci do sprzeda偶y nale偶y zachowa膰 terminy okre艣lone w art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami. Termin wa偶no艣ci operat贸w szacunkowych na ww. dzia艂ki up艂ywa 24 pa藕dziernika 2010r. proponuje si臋 wi臋c og艂oszenie trzeciego przetargu na sprzeda偶 dzia艂ek. Zaproponowane przez dyrektora zosta艂o r贸wnie偶 pozostawienie ceny wywo艂awczej na poziomie drugiego przetargu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie drugiego przetargu przy zachowaniu ceny wywo艂awczej wynikiem g艂os贸w: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 sprawozdanie Szpitala Powiatowego z dzia艂alno艣ci za I p贸艂rocze 2010 r. oraz za II kwarta艂 2010r. Dyrektor Szpitala Ryszarda Grzesiak poinformowa艂, i偶 zaczynaj膮 si臋 problemy kadrowe, gdy偶 pracownicy domagaj膮 si臋 podwy偶ek. Dobr膮 informacj膮 jest to, i偶 podpisany zosta艂 protok贸艂 z negocjacji z kt贸rego wynika, i偶 przyznane zosta艂y dodatkowe 艣rodki w wysoko艣ci 299 064,00 z艂. Bardzo wysoko oceniana jest ortopedia na terenie Powiatu i dla niej przypada kwota w wysoko艣ci 200 000,00 z艂. Od 1 sierpnia odszed艂 z pracy doktor Tomasz Konaszczuk, kt贸ry przeni贸s艂 si臋 do Koszalina. Dyrektor poczyni艂 jednak kroki w celu poszukania na miejsce doktora Konaszczuka nowego pracownika. Efektem tego jest zatrudnienie Pana Bartosza Paproty ze Szczecina. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci szpitala za przedstawione okresy sprawozdawcze wynikiem g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego z realizacji planu finansowego oraz sytuacji ekonomicznej za I p贸艂rocze 2010r oraz za II kwarta艂 2010r. Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego uzupe艂ni艂a informacje o to, i偶 uda艂o si臋 systemem gospodarczym wyremontowa膰 dwa pomieszczenia oraz zakupiono nowe 艂贸偶ka. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego z realizacji planu finansowego oraz sytuacji ekonomicznej za przedstawione okresy sprawozdawcze wynikiem g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej powiedzia艂, i偶 ocenia prace dyrektora Szpital i dyrektora ZOL pozytywnie, gdy偶 przychody w okresie sprawozdawczym kierowanych jednostek by艂y wy偶sze a koszty ni偶sze. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
W kolejnej cz臋艣ci posiedzenia Wicestarosta przedstawi艂 informacje z przeprowadzonych kontroli wewn臋trznych w jednostkach organizacyjnych powiatu za I p贸艂rocze 2010r. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 5.
Wicestarosta poinformowa艂 o trwaj膮cych pracach na terenie RCKU w Pyrzycach, kt贸rych wynikiem b臋dzie zaadoptowanie pomieszcze艅 do kt贸rych przeniesiony zostanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na jego miejsce przeniesione zostanie Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci. Przeniesienia te wi膮偶膮 si臋 z planowanym uruchomieniem pod koniec pa藕dziernika Punktu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jaros艂aw Ileczko poruszy艂 temat rowu na terenie miejscowo艣ci Mielno. Wspomnia艂, i偶 na miejscu by艂a komisja od Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z Wojew贸dzkiego Zarz膮du Melioracji. Wszyscy rolnicy s膮 zgodni, i偶 powinno si臋 przebi膰 r贸w tak aby woda pop艂yn臋艂a na okoliczne 艂膮ki.
Dariusz Jagie艂艂o poprosi艂 aby Pan Mirowski z wydzia艂u rolnictwa dowiedzia艂 si臋 jaka jest sytuacja z elewatorem i czy zosta艂y poczynione jakie艣 dzia艂ania przy filtrach umo偶liwiaj膮cych ograniczenie zapylenia.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-02 10:59:43
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-02 10:59:43
Liczba wy艣wietle艅 : 2008licznik odwiedzin: 12475502