logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2010
z dnia 7 lipca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Pyrzyckiego oraz jego jednostek podleg艂ych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej
w przypadkach, w kt贸rych ulga b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 oraz organ贸w uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. Nast臋pnie Skarbnik przypomnia艂, i偶 Zarz膮d na posiedzeniu w dniu 8 czerwca przyj膮艂 projekt uchwa艂y w tej sprawie i przes艂a艂 Prezesowi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w do zaopiniowania. Obecnie przedstawiany projekt zawiera zmiany zasugerowane przez Prezesa UOKiK. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 zmiany s膮 czysto techniczne i wynikaj膮 z dostosowania niekt贸rych uregulowa艅 do wymog贸w okre艣lonych w nowej ustawie o finansach publicznych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 40 tys. z艂 z przeznaczeniem na pomoc finansow膮 Powiatowi Boche艅skiemu. Powiat Boche艅ski zobowi膮za艂 si臋 przeznaczy膰 otrzymane 艣rodki na wyp艂at臋 艣wiadcze艅 dla poszkodowanych. Taka deklaracja ze strony powiatu pozwoli艂a na ustalenie w艂a艣ciwej klasyfikacji bud偶etowej wydatk贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie starosta przedstawia艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanych na rok 2010 rozchod贸w zwi膮zanych ze sp艂ata wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 projekt uchwa艂y jest konsekwencj膮 uchwa艂y bud偶etowej powiatu na rok 2010, w kt贸rej zosta艂y ustalone przychody oraz rozchody. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. W celu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Boche艅skiemu konieczne jest podj臋cie przez Rad臋 Powiatu, wcze艣niej przedstawionej uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. R贸wnocze艣nie zostan膮 przed艂o偶one Radzie pozosta艂e projekty przyj臋te przez Zarz膮d. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie kwoty 4000 z艂 na zakup materia艂贸w niezb臋dnych do wykonania remont贸w, napraw 艣cian i pod艂贸g w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach. Wykonanie remontu wynika z zalece艅 Sanepidu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etu powiatu na cele okre艣lone we wniosku. Decyzja zapad艂a w drodze g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etu z rozdz. 758 na wyposa偶enie pracowni diagnostyki samochodowej w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przekazaniu 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik zaproponowa艂 podj臋cie przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010 z uwagi na wy偶ej przyj臋te projekty uchwa艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w Domu Dziecka w Czernicach. Komisja nie przedstawi艂a wniosk贸w pokontrolnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad.5.
Starosta przybli偶y艂 informacj臋 zwi膮zan膮 z niedawno odnalezionym arsena艂em pocisk贸w r贸偶nego typu i kalibru na miejscu placu budowy w 呕abowie. Akcja ewakuacyjna mieszka艅c贸w w promieniu 500 m. od miejsca znalezionych niewypa艂贸w przebieg艂a sprawnie i bez wi臋kszych problem贸w. Wsp贸艂praca jednostek i os贸b zaanga偶owanych w przebieg akcji by艂a bardzo dobra.
Kolejn膮 poruszon膮 przez Starost臋 spraw膮 by艂o zagro偶enie ekologiczne zwi膮zane z wyciekiem ropopochodnym w Krzemlinie. Wyciek dosta艂 si臋 ju偶 do w贸d gruntowych. Istnieje du偶e prawdopodobie艅stwo, i偶 ska偶eniu mo偶e ulec jezioro Miedwie, gdy偶 w tym kierunku przesuwa si臋 ska偶ona woda. Obecnie koryta rzek s膮 filtrowane. Koniecznym jest jednak znalezienie 艣rodk贸w na ten cel. Gmina winna z艂o偶y膰 stosowny wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, gdy偶 jednostka ta dysponuje 艣rodkami finansowymi na ten cel.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 o przetargach na zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych. Umowa zawarta z wykonawca obejmie okres 3 letni.
Wspomnia艂 r贸wnie偶, i偶 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych "Schetyn贸wki" stwierdzono, i偶 prace zwi膮zane z przebudow膮 ul. Jana Paw艂a II nie mog膮 by膰 przeprowadzone na zg艂oszenie lecz na podstawie pozwolenia na budow臋. Takie pozwolenie zostanie przygotowane a prace na odcinku ul. Jana Paw艂a II zostan膮 wykonane.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 r贸wnie偶 o tym, i偶 przyst臋puj膮c do prac zwi膮zanych z przebudow膮 mostu przez rzek臋 Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej pojawi艂 si臋 problem zg艂aszany przez Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich i Policj臋 zwi膮zany z objazdem. Uzgodniono jednak wsp贸lnie, i偶 objazd na czas przebudowy mostu b臋dzie przebiega艂 przez miejscowo艣膰 Karniewo.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-07-20 13:57:05
Data ostatniej modyfikacji : 2010-07-20 13:57:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2111licznik odwiedzin: 12476402