logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2010
z dnia 22 czerwca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku umowy w sprawie przekazania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych. Porz膮dek poszerzony o wnioskowan膮 umow臋 oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmiany w planie wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach. W zwi膮zku z pobieraniem 艣wiadcze艅 chorobowych przez pracownika, kt贸ry jest na zwolnieniu lekarskim
i wstrzymaniem jego wynagrodze艅 wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na przeniesienie kwoty 6 003 z艂 z paragrafu 4010 do paragrafu 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umow臋 zlecenie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wnioskowan膮 zmian臋, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2009 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2009 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2010 r. w szko艂ach
i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂, 偶e konieczno艣膰 podj臋cia takiej uchwa艂y wynika z Karty Nauczyciela. Na dofinansowania doskonalenia nauczycieli przeznacza si臋 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Projekt podzia艂u 艣rodk贸w zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu bankowego zaci膮gni臋tego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Na ostatniej sesji Rada Powiatu wyrazi艂a zgod臋 na udzielenie przez Zarz膮d Powiatu por臋czenia weksla In blanco w celu zabezpieczenia sp艂aty kredytu bankowego w kwocie 14.000.000 z艂 zaci膮ganego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i przeznaczonego na wyprzedzaj膮ce finansowanie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w, realizowanego przez Zwi膮zek, a dofinansowanego ze 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zarz膮d Powiatu udziela por臋czenia do kwoty 659 900 z艂
z terminem wa偶no艣ci do dnia 31 grudnia 2011 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 Burmistrza Pyrzyc o zaleg艂o艣ciach w op艂atach z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci Szpitala Powiatowego. Op艂aty nie s膮 uiszczane od roku 2007. Burmistrz w poprzednich latach umarza艂 podatek od nieruchomo艣ci. Obecnie nie chce ju偶 "troszczy膰 si臋 o interes powiatu i ryzykowa膰 uszczuplenia bud偶etu gminy". Starosta zauwa偶y艂, 偶e Szpital Powiatowy s艂u偶y g艂贸wnie mieszka艅com Gminy Pyrzyce, ale Burmistrz tego nie zauwa偶a, grozi natomiast wszcz臋ciem egzekucji administracyjnej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 umow臋 w sprawie przekazania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych. Na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu zosta艂a przygotowana umowa, na mocy kt贸rej przekazuje si臋 Szpitalowi Powiatowemu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 188 900 z艂 na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych. Dotacja zostanie przekazana do dnia 23 czerwca 2010 r., a jej rozliczenie nast膮pi do ko艅ca grudnia 2010 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie. Urszula Konopnicka dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej wyja艣ni艂a, 偶e nowy Regulamin zawiera zmiany g艂贸wnie struktury organizacyjnej
i dzia艂alno艣ci kuchni. Ze wzgl臋du na nierentown膮 dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 kuchni, rezygnuje si臋 z przygotowywania posi艂k贸w dla szk贸艂. Spowoduje to zmniejszenie zatrudnienia, ale nast膮pi ono w spos贸b naturalny poprzez wyga艣ni臋cie um贸w na czas okre艣lony i przej艣cie na emerytur臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o otrzymanym podzi臋kowaniu za pomoc
w organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
Skarbnik przekaza艂 informacj臋 z Powiatowego Urz臋du Pracy o analizie wydatk贸w na 艣wiadczenia dla os贸b bezrobotnych. Wydatki s膮 o ok. 300 tys. wy偶sze ni偶 otrzymane 艣rodki. Dlatego Skarbnik zaproponowa艂 skierowanie do Wojewody pisma w tej sprawie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 o aktualnym stanie prac remontowych w nowej siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Jaros艂aw Ileczko poprosi艂, aby w okresie wakacyjnym spotkania Zarz膮du rozpoczyna艂y si臋 o godzinie 8:30. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Nast臋pnie Jaros艂aw Ileczko przekaza艂 informacj臋 o trwaj膮cym konflikcie pomi臋dzy Edwardem Zawadzkim a firm膮 Prescon i zaproponowa艂 podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu zako艅czenie sporu. Starosta wyja艣ni艂, 偶e sprawa ju偶 by艂a zg艂oszona do prokuratora, ale zdaniem prokuratora nie mo偶na obywatelowi zabroni膰 pisania skarg.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-07-20 13:56:12
Data ostatniej modyfikacji : 2010-07-20 13:56:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1879licznik odwiedzin: 12483199