logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 11 maja 2010 r.
2. 26 maja 2010 r.
3. 1 czerwca 2010 r.
4. 8 czerwca 2010 r.
5. 15 czerwca 2010 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna".
- W sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze.
- W sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie okre艣lenia trybu i zasad post臋powania samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj臋ciu darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego oraz zbywaniu, wydzier偶awianiu lub wynaj臋ciu maj膮tku trwa艂ego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 w celu umo偶liwienia Zarz膮dowi Powiatu udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu bankowego zaci膮gni臋tego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie okre艣lenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Pyrzyckiego oraz jego jednostek podleg艂ych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej
w przypadkach, w kt贸rych ulga b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 oraz organ贸w uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. Projekt oczekuje na opini臋 Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
- W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Boche艅skiemu
na usuwanie skutk贸w powodzi.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 176 000 z艂, na realizacj臋 zada艅 z zakresu gospodarki nieruchomo艣ciami oraz dotacje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej
w 艂膮cznej kwocie 237 z艂, na realizacj臋 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. W zwi膮zku z wprowadzeniem aneksu do umowy o realizacji projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami.
- W sprawie uchylenia w cz臋艣ci uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Uchylono zapis dotycz膮cy 艣rodk贸w w wysoko艣ci 2 tys. z艂 przekazanych na rzecz DPS w zwi膮zku z tym, 偶e 艣rodki te zosta艂y zapisane w nieodpowiednim rozdziale.
- W sprawie zmiany w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany dotyczy艂y przekazania plac贸wkom o艣wiatowym 艣rodk贸w z odpisu na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zatwierdzenie dodatku funkcyjnego dla dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek funkcyjny, od dnia 1 kwietnia 2010 r., w wysoko艣ci 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
- W sprawie utworzenia w Pyrzycach Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych. Zarz膮d podpisa艂 z Narodowym Funduszem Zdrowia stosowne porozumienie. Punkt b臋dzie obejmowa艂 swoim zasi臋giem wszystkich ubezpieczonych zamieszkuj膮cych na terenie powiat贸w: pyrzyckiego i my艣liborskiego oraz przyleg艂ych gmin powiatu gryfi艅skiego. B臋dzie prowadzi艂 dzia艂ania informacyjne, weryfikacj臋 uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 zdrowotnych, wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzanie wniosk贸w na przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze, przyjmowanie skierowa艅 na leczenie uzdrowiskowe, przyjmowanie skarg i wniosk贸w. Zatrudnienie znajdzie tu trzy osoby.
- W sprawie planu finansowego Szpitala Powiatowego na rok 2010. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy.
- W sprawie planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2010. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy.
- W sprawie wynagrodzenie dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dyrektor ZOL za I kwarta艂 2010 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w finansowych
z odpisu na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w
i rencist贸w, pomi臋dzy plac贸wki o艣wiatowe. Podzia艂 艣rodk贸w jest dokonywany zgodnie z wewn臋trznym regulaminem. 艢rodki zostan膮 przekazane w dw贸ch transzach w wysoko艣ci 75 % i 25 %.
- W sprawie wniosku Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego
o dofinansowanie konkursu ekologicznego "Szukaj rady na odpady". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakupienie nagr贸d za kwot臋 500 z艂.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wi臋kszo艣膰 dodatk贸w zosta艂a utrzymana na dotychczasowym poziomie, jedynie dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU Zarz膮d zwi臋kszy艂 dodatek o 10 %, doceniaj膮c jego zaanga偶owanie i skuteczno艣膰 dzia艂a艅.
- W sprawie zmiany statutu stanowi膮cego za艂膮cznik do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna". Zarz膮d zdecydowa艂 wprowadzi膰 nowy statut do projektu uchwa艂y, na najbli偶szej sesji.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2009 roku i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2010 roku w Powiecie Pyrzyckim.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
- Opieka spo艂eczna na terenie powiatu.
- Ocena stanu dr贸g powiatowych po okresie zimowym - stopie艅 realizacji ich naprawy.
- Problemy wychowawcze dzieci i m艂odzie偶y w roku szkolnym 2009/2010.
- Propozycja letniego wypoczynku m艂odzie偶y.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
- Informacje o wynikach kontroli wewn臋trznych w jednostkach organizacyjnych powiatu: Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowy Urz膮d Pracy, Szpital Powiatowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

30 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
1 maja
- Gminno - Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka w Tetyniu.
- VI Festiwal "Pierog贸w i chleba", zorganizowany przez Pyrzycki Dom Kultury.
- Pie艣ni 1 majowe maryjne w Rzepnowie.
3 maja
- Uroczysto艣ci z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7 maja
- Spotkanie z siatkarzami LKS Spartakus.
8 maja
- Rajd Integracyjny - VI Zlot Turystyczny w Brzesku.
- I Wiosenny Turniej w Pi艂ce No偶nej 6-osobowej o Puchar Starosty Pyrzyckiego.
10 maja
- Podpisanie porozumienia z NFZ w sprawie utworzenia Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych.
12 maja
- Obchody Dnia Piel臋gniarki i Po艂o偶nej.
14 maja
- Powiatowy Konkurs Matematyczny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
16 maja
- Zawody w w臋dkarstwie sp艂awikowym o Puchar Starosty Pyrzyckiego, na zbiorniku Sicina.
21 maja
- Obchody Dnia Stra偶aka KP PSP w Pyrzycach.
22 maja
- Uroczyste obchody 10-lecia Gimnazjum w Warnicach
25 maja
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Gimnazjum w Pyrzycach.
26 maja
- Dni otwarte w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- Spotkanie z najlepszymi sportowcami LKS Spartakus.
27 maja
- Spotkanie w Domu Pomocy Spo艂ecznej.
28 maja
- Dni otwarte w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
31 maja
- Otwarcie marketu Lidl w Pyrzycach.
1 czerwca
- Zawody w臋dkarskie o puchar Starosty z okazji Dnia Dziecka.
- XVIII Mi臋dzynarodowy Wy艣cig Kolarski Ba艂tyk-Karkonosze Tour w Pyrzycach.
8 czerwca
- Spotkanie integracyjne w ogrodzie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach.
9 czerwca
- Zako艅czenie Roku Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
- Pokazowe scenki teatralne w ramach projektu unijnego uczni贸w ko艂a teatralnego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Uroczysty fina艂 VII Edycji Konkursu Ekologicznego "Szukaj Rady na Odpady z PPK Pyrzyce".
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu.
10 czerwca
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Tucznie.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
12 czerwca
- M艂odzie偶owe zawody stra偶ackie OSP w 呕abowie.
- Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
15 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
16 czerwca
- Spotkanie m艂odzie偶y z Szymonem Szewczykiem, zawodnikiem reprezentacji Polski w pi艂ce koszykowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-06-23 13:44:56
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-23 13:44:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2088licznik odwiedzin: 11796150