logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2010
z dnia 15 czerwca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchylenia w cz臋艣ci uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Uchylono zapis dotycz膮cy 艣rodk贸w w wysoko艣ci 2 tys. z艂 przekazanych na rzecz DPS w zwi膮zku z tym, 偶e 艣rodki te zosta艂y zapisane
w nieodpowiednim rozdziale. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany dotyczy艂y przekazania plac贸wkom o艣wiatowym 艣rodk贸w z odpisu na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 utrzymanie wi臋kszo艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie, jedynie dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU wnioskodawca zaproponowa艂 zwi臋kszenie dodatku o 10 %. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji uzasadni艂 t臋 propozycj臋 wysok膮 ocen膮 pracy dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, podkre艣laj膮c jego zaanga偶owanie i skuteczno艣膰 dzia艂a艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dodatku i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych zgodnie z wnioskiem tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 lipca do 30 wrze艣nia 2010 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 zmieniony statut Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna". Zarz膮d z艂o偶y艂 ju偶 do Rady Powiatu projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna". Za艂膮cznik do projektu uchwa艂y stanowi艂 statut, kt贸ry po konsultacjach uleg艂 znacznej modyfikacji. Radni nie mieli mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z now膮 wersj膮 statutu. Zarz膮d zaprosi艂 na posiedzenie Komisji Bud偶etowej przedstawiciela Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸ry wyja艣ni zmiany wprowadzone do statutu. Je偶eli Komisja wyrazi pozytywn膮 opini臋, to Zarz膮d wprowadzi na najbli偶szej sesji autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y polegaj膮c膮 na zmianie za艂膮cznika. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przypomnia艂, 偶e w dniu 16 czerwca na boisku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 odb臋dzie si臋 spotkanie m艂odzie偶y z Szymonem Szewczykiem, zawodnikiem reprezentacji Polski w pi艂ce koszykowej.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e uroczysto艣ci do偶ynkowe, kt贸re do tej pory nosi艂y nazw臋 Archidiecezjalno-Powiatowe i by艂y organizowane przy udziale Starostwa, wed艂ug informacji uzyskanych od ks. dziekana w tym roku b臋d膮 do偶ynkami tylko Archidiecezjalnymi. Starosta zaproponowa艂 wyja艣nienie tej sprawy bezpo艣rednio u Arcybiskupa.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-06-23 13:43:58
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-23 13:43:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1817licznik odwiedzin: 12475353