logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 16/2010
z dnia 1 czerwca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Porz膮dek poszerzony o zaproponowane projekty uchwa艂 oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Skarbnika o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zgodnie z nowymi przepisami ustawy o finansach publicznych, obowi膮zuj膮cymi do 1 stycznia 2010 r. rada powiatu okre艣la zakres i form臋 informacji o przebiegu wykonania bud偶etu za
I p贸艂rocze, informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej. Dlatego konieczne jest uchylenie obowi膮zuj膮cej w tym zakresie uchwa艂y z 2002 r. i podj臋cie nowej dostosowanej do nowych przepis贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone 艣rodki pochodz膮ce ze sp艂aty po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu. Wcze艣niej Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o udzieleniu Szpitalowi dotacji na cele inwestycyjne w wysoko艣ci sp艂aconej po偶yczki. Dlatego w tej samej uchwale zwi臋kszono wydatki na dotacje celowe dla Szpitala. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego. Zgodnie z wnioskiem przyj臋tym przez Rad臋 Powiatu przygotowano projekt uchwa艂y reguluj膮cy zasady udzielania dotacji na remont zabytk贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. W strukturach Szpitala zosta艂o wyodr臋bnione stanowisko piel臋gniarki epidemiologicznej podleg艂e bezpo艣rednio dyrektorowi. Zmiana organizacyjna zosta艂a uchwalona przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Mariusz Marek Przybylski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia trybu i zasad post臋powania samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj臋ciu darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego oraz zbywaniu, wydzier偶awianiu lub wynaj臋ciu maj膮tku trwa艂ego. Uchwa艂a ma na celu uaktualnienie obowi膮zuj膮cych zasad. Uchylane s膮 jednocze艣nie uchwa艂y z roku 2001 dotycz膮ce tych zagadnie艅. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Sekretarz Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. W dniu 10 maja 2010 r. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego podpisa艂 umow臋 z Zachodniopomorskim Oddzia艂em Wojew贸dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o wsp贸lnym przedsi臋wzi臋ciu maj膮cym na celu popraw臋 dost臋pu do kompleksowej obs艂ugi ubezpieczonych zamieszkuj膮cych na terenie powiat贸w: pyrzyckiego i my艣liborskiego oraz przyleg艂ych gmin powiatu gryfi艅skiego. Efektem tego przedsi臋wzi臋cia b臋dzie Punkt Obs艂ugi Ubezpieczonych utworzony w budynku Starostwa przy ul. Lipia艅skiej 4 w Pyrzycach. Umowa zobowi膮zuje powiat do przekazania na rzecz NFZ prawa do nieodp艂atnego u偶ytkowania cz臋艣ci nieruchomo艣ci przy ul. Lipia艅skiej 4. Mo偶liwo艣膰 ustanowienia takiego prawa nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Sekretarz przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du w odniesieniu do cz臋艣ci nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 119/2 o powierzchni 1,7617 ha obr臋b Pyrzyce 12. Cz臋艣膰 nieruchomo艣ci stanowi膮 pomieszczenia o pow. 43,30 m
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-06-23 13:43:05
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-23 13:43:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2218licznik odwiedzin: 12476394