logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXIX SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXIX SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 16 CZERWCA 2010 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXIX SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 16 CZERWCA 2010 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.


6. Informacja nt.: Skup zb贸偶 ze zbior贸w 2009 roku i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2010 roku w Powiecie Pyrzyckim.
. Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

7. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
. Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
. Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Opieka spo艂eczna na terenie powiatu:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
. Ocena merytoryczna i finansowa - bilans za 2009 rok,
. Bud偶et i za艂o偶enia na 2010 rok.
b) Dom Pomocy Spo艂ecznej:
. Dzia艂alno艣膰 merytoryczna i finansowa w 2009 roku,
. Bud偶et i za艂o偶enia na 2010 rok.
c) Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzy-cach.

. Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyjecie informacji.

10. Rozpatrzenie skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. (nr 9/10), z dnia 30 kwietnia 2010 r. (nr 10/10), z dnia 11 maja 2010 r. (nr 13/10), z dnia 11 maja 2010 r. (nr 14/10), z dnia 19 maja 2010 r. (nr 16/10). (proj. Nr 426).
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 12/10 z dnia 10 maja 2010 r. i nr 15/10 z dnia 18 maja 2010 r. (proj. Nr 423).
. Opinie sta艂ych Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 422).
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna" (proj. Nr 419).
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 420).
. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia trybu i zasad post臋powania samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj臋ciu darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego oraz zbywaniu, wydzier偶awieniu lub wynaj臋ciu maj膮tku trwa艂ego (proj. Nr 421).
. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze (proj. Nr 418).
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 (proj. Nr 424).
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt chwa艂y w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania cz臋艣ci nieru-chomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 425).
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

21. Zamkni臋cie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-06-07 10:37:17
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-07 10:39:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1931

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.06.2010 09:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479287