logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 marca 2010 r.
2. 13 kwietnia 2010 r.
3. 27 kwietnia 2010 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja przeznaczona na wynagrodzenia pracownik贸w socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Domu Dziecka oraz dotacja na dzia艂alno艣膰 Lokalnego Punktu Informacyjnego o funduszach europejskich.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach pomi臋dzy paragrafami wydatk贸w, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu powiatu zosta艂y wprowadzone, po stronie dochod贸w, 艣rodki rezerwy subwencji og贸lnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu przez rzek臋 Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek s膮 uprawnieni do dokonywania przeniesie艅 w planie dochod贸w i wydatk贸w swojej jednostki z wy艂膮czeniem paragrafu dotycz膮cego wynagrodze艅 i pochodnych. Na dokonanie zmian w tym paragrafie wymagana jest zgoda Zarz膮du Powiatu.
- W sprawie przyst膮pienie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach do projektu pn.: "Pog艂臋bienie partnerskiej wsp贸艂pracy pomi臋dzy DPS w Pyrzycach a DRK Kreisverband Uckermark Ost e.V.". Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w EFRR w ramach programu INTERREG IVA. Projekt obejmuje trzydniowe spotkanie polsko-niemieckie, wymian臋 do艣wiadcze艅 i nawi膮zanie wsp贸艂pracy.
- W sprawie zwolnienia z pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
- W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Obowi膮zki te Zarz膮d powierzy艂 Andrzejowi Drabczykowi.
- W sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli.
- W sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Pyrzyc
w zakresie budowy drogi publicznej na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 126/20 w obr臋bie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Planowana droga b臋dzie stanowi膰 zjazd z Ronda Sybirak贸w w kierunku marketu Lidl. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 11/2010 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiany dotyczy艂y dostosowania klasyfikacji bud偶etowej 艣rodk贸w unijnych do nowych przepis贸w.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmieniono plan dochod贸w
w zwi膮zku z dotacjami na "Lokalny Punkt Informacyjny" oraz programy wsp贸艂finansowane z UE, realizowane przez Powiatowy Urz膮d Pracy i Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 na realizacj臋 programu "Nowa szansa", prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Mieszka I w Gryfinie, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na ochron臋 zabytk贸w. Rada Powiatu Pyrzyckiego wyrazi艂a zgod臋 na podj臋cie uchwa艂y reguluj膮cej zasady udzielania wsparcia finansowego na prace konserwatorskie obiekt贸w zabytkowych. Projekt takiej uchwa艂y zostanie przygotowany przez Zarz膮d i przedstawiony Radzie.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 nast臋puj膮ce dodatki:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wsp贸lne, z Gmin膮 Kozielice, ubieganie si臋 o dofinansowanie przebudowy drogi w obr臋bie miejscowo艣ci Czarnowo. Odcinek drogi powiatowej ma d艂ugo艣膰 2,65 km. Koszt jego przebudowy, poprzez poszerzenie, szacuje si臋 na 2 do 3 mln z艂 Zarz膮d nie znalaz艂 uzasadnienia, ani 藕r贸de艂 finansowania inwestycji przebudowy drogi do Czarnowa.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wydatk贸w w ramach ochrony 艣rodowiska
i gospodarki wodnej. Zarz膮d zatwierdzi艂 projekt podzia艂u 艣rodk贸w zaproponowany przez Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o od艂o偶enie na okres do 3 lat sp艂aty odszkodowania za nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 powiatu, kt贸ra przesz艂a na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce, z przeznaczeniem na poszerzenie dr贸g gminnych. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odroczenie sp艂aty.
- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego o przyznanie dotacji,
w wysoko艣ci 182 000 z艂 na wymian臋 systemu uzdatniania wody. Zarz膮d, bior膮c pod uwag臋 sytuacj臋 bud偶etu, nie wyrazi艂 obecnie zgody na przyznanie dotacji, deklaruj膮c pomoc w przypadku zwi臋kszenia dochod贸w i poprawy stanu bud偶etu.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne u偶yczenie Gminie Pyrzyce cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej pas drogowy drogi powiatowej. Nieruchomo艣膰 ta stanowi obecnie niewykorzystany zieleniec w miejscowo艣ci Ryszewko. Zaplanowano urz膮dzi膰 na nim plac zabaw dla dzieci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na u偶yczenie.
- W sprawie protoko艂贸w z przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Og艂oszono dwa przetargi: jeden na 3 dzia艂ki budowlane przy ul. M艂odych Technik贸w, drugi na 14 dzia艂ek budowlanych przy ul. M艂odych Technik贸w i S艂owackiego. W 偶adnym z tych przetarg贸w nie zg艂osi艂 si臋 nikt, kto by wp艂aci艂 wadium. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y. Z og艂oszeniem kolejnego przetargu lub negocjacji nale偶y si臋 wstrzyma膰, a偶 zmieni si臋 sytuacja na rynku nieruchomo艣ci.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
- Informacja o zaawansowaniu realizacji dop艂at dla rolnik贸w za rok 2009.
- Informacja k贸艂 艂owieckich dzia艂aj膮cych w Powiecie Pyrzyckim.
- Informacja o realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
- Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim.
- Wyposa偶enie i dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 zawodowych oraz kadrowych z mo偶liwo艣ci膮 realizacji programu.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

26 marca
- Koncert wiosenny Szko艂y Muzycznej w Gimnazjum w Pyrzycach.
27 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.

- Eliminacje Powiatowe Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej "M艂odzie偶 zapobiega po偶arom" w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
31 marca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Wiatr, wypadek, ogie艅, woda - stra偶ak zawsze r臋k臋 poda" w Starostwie powiatowym.
- 艢niadanie Wielkanocne zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach w restauracji Korona.
1 kwietnia
- Wr臋czenie nominacji Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
7 kwietnia
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia s艂u偶by zdrowia w Szpitalu Powiatowym.
9 kwietnia
- Spotkanie autorskie, w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, z Ann膮 Gliszczy艅sk膮 psychologiem i podr贸偶niczk膮, o wyprawie na wulkany Ekwadoru.
12 kwietnia
- Spotkanie pracownik贸w Starostwa i jednostek organizacyjnych ku pami臋ci tragicznie zmar艂ych w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smole艅skiem.
13 kwietnia
- Spotkanie samorz膮dowc贸w w Urz臋dzie Miejskim ku pami臋ci tragicznie zmar艂ych w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smole艅skiem.
16 kwietnia
- Otwarcie punktu Zielone Przedszkole w Bielicach
20 kwietnia
- Spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 z okazji pierwszej rocznicy 艣mierci by艂ego Starosty Pyrzyckiego W艂adys艂awa Duszy.
- Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Wyk艂ad na temat zdrowej 偶ywno艣ci zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
21 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Uroczysto艣膰 pogrzebowa Pos艂a RP Sebastiana Karpiniuka w Ko艂obrzegu.
- Powiatowa Licealiada w pi艂ce no偶nej na stadionie OSiR w Pyrzycach.
- Obchody Dnia Ziemi w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Konkurs recytatorsko-wokalny w j臋zykach obcych im. Henryki Melonek w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
22 kwietnia
- Objazd dr贸g powiatowych.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
23 kwietnia
- Walne zgromadzenie delegat贸w cz艂onk贸w Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach.
- 24 kwietnia
- III Przelewickie Dni Folwarku.
26 kwietnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu.
- Spotkanie w sprawie upami臋tnienia tragicznych wydarze艅 z dnia 10 kwietnia 2010 r.
27 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-05-24 08:28:37
Data ostatniej modyfikacji : 2010-05-24 08:29:14
Liczba wy艣wietle艅 : 2231

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  24.05.2010 07:28poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796188