logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2010
z dnia 30 marca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂 wprowadzenia do porz膮dku wniosku
o uj臋cie w planie inwestycyjnym budowy chodnika w Mielnie. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja przeznaczona na wynagrodzenia pracownik贸w socjalnych zatrudnionych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Domu Dziecka oraz dotacja na dzia艂alno艣膰 Lokalnego Punktu Informacyjnego o funduszach europejskich. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach pomi臋dzy paragrafami wydatk贸w, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu powiatu zosta艂y wprowadzone, po stronie dochod贸w, 艣rodki rezerwy subwencji og贸lnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu przez rzek臋 Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek s膮 uprawnieni do dokonywania przeniesie艅 w planie dochod贸w i wydatk贸w swojej jednostki z wy艂膮czeniem paragrafu dotycz膮cego wynagrodze艅 i pochodnych. Na dokonanie zmian w tym paragrafie wymagana jest zgoda Zarz膮du Powiatu. Uchwa艂a zawiera wzory druk贸w i terminy sk艂adania wniosk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek, kt贸ry przyj臋艂a Rada Powiatu
o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na ochron臋 zabytk贸w. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 艣w. Jana Chrzciciela w 呕abowie wnioskowa艂
w ubieg艂ym roku o dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowej ambony. Kosztorys prac konserwatorskich opiewa na kwot臋 ok. 140 tys. z艂. Zarz膮d Powiatu nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie z powodu braku 艣rodk贸w. Obecnie proboszcz wnioskuje o pilne zaj臋cie si臋 spraw膮 ochrony zabytk贸w, argumentuj膮c, 偶e to zadanie jest ustawowym obowi膮zkiem powiatu. Zarzuca r贸wnie偶, 偶e jako jedyny powiat nie wspiera zabytk贸w. Dodatkowo nara偶aj膮c w艂a艣cicieli zabytk贸w na ni偶sz膮 punktacj臋
i odmow臋 dofinansowania przy sk艂adaniu wniosk贸w o dotacje zewn臋trzne, gdy偶 nie mog膮 oni wskaza膰, wysoko punktowanego, wsparcia powiatu. Pismo kierowane do Zarz膮du Powiatu trafi艂o r贸wnie偶 do kurii, wojewody, konserwatora zabytk贸w, radnych. Nie mo偶na si臋 zgodzi膰 z argumentami ksi臋dza proboszcza. Nie do艣膰,
偶e ksi膮dz mija si臋 z prawd膮, to w nielogiczny spos贸b uzasadnia swoje zarzuty.
Nie mo偶na zarzuca膰 powiatowi, 偶e nara偶a wnioskodawc贸w na ni偶sz膮 punktacj臋. Jedynie wnioskodawca odpowiada za jako艣膰 wniosku. Nie jest prawd膮, 偶e ustawa nakazuje powiatom utrzymywanie zabytk贸w. Powiat ma jedynie tak膮 mo偶liwo艣膰. Nie jest te偶 prawd膮, 偶e Powiat Pyrzycki nie wspiera zabytk贸w. Mamy sw贸j udzia艂
w remoncie ko艣cio艂a w 呕ukowie. Jednak w odpowiedzi na ten wniosek Rada Powiatu Pyrzyckiego wyrazi艂a zgod臋 na podj臋cie uchwa艂y reguluj膮cej zasady udzielania wsparcia finansowego na prace konserwatorskie obiekt贸w zabytkowych. Projekt takiej uchwa艂y zostanie przygotowany przez Zarz膮d i przedstawiony Radzie.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 wysoko艣膰 dodatk贸w na tym samym poziomie, kt贸ry obowi膮zywa艂 przez minione trzy miesi膮ce. Starosta podda艂 pod g艂osowanie decyzj臋 o przyznaniu dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych zgodnie z wnioskiem tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyst膮pienie Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach do projektu pn.: "Pog艂臋bienie partnerskiej wsp贸艂pracy pomi臋dzy DPS
w Pyrzycach a DRK Kreisverband Uckermark Ost e.V.". Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w EFRR w ramach programu INTERREG IVA. Projekt obejmuje trzydniowe spotkanie polsko-niemieckie, wymian臋 do艣wiadcze艅
i nawi膮zanie wsp贸艂pracy. Do wniosku zosta艂a do艂膮czona uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do projektu i udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektor DPS do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wsp贸lne, z Gmin膮 Kozielice, ubieganie si臋 o dofinansowanie przebudowy drogi w obr臋bie miejscowo艣ci Czarnowo. Damian Skwarek pracownik Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e W贸jt Gminy Kozielice planuje z艂o偶y膰 wniosek o dofinansowanie przebudowy dr贸g gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych. Odcinki dr贸g gminnych 艂膮cz膮 si臋 z drog膮 powiatow膮 i drog膮 wojew贸dzk膮 w pobli偶u W臋z艂a Pyrzyce drogi S 3, przy miejscowo艣ci Czarnowo. Wsp贸lny wniosek, z艂o偶ony przez dwa samorz膮dy, ma wi臋ksze szanse na uzyskanie dofinansowania. Odcinek drogi powiatowej ma d艂ugo艣膰 2,65 km. Koszt jego przebudowy, poprzez poszerzenie, szacuje si臋 na 2 do 3 mln z艂. Przy za艂o偶eniu 50 % dofinansowania z Narodowego Programu oraz mo偶liwo艣ci dofinansowania przez Gmin臋 Kozielice wk艂adu w艂asnego, powiat potrzebuje w艂asnych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 500 - 750 tys. z艂. Termin z艂o偶enia wniosku up艂ywa we wrze艣niu 2010 r. Starosta zauwa偶y艂, 偶e obecnie powiat nie ma 偶adnych mo偶liwo艣ci na wygospodarowanie takiej kwoty. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du zwr贸cili uwag臋 na inne zadania na drogach powiatowych, kt贸re wydaj膮 si臋 pilniejsze. Nie ma 艣rodk贸w na doko艅czenie inwestycji przebudowy drogi Mechowo-Letnin. Odk艂adane s膮 remonty i naprawy wielu dr贸g i ulic. Dodatkowe 艣rodki przeznaczone na utrzymanie dr贸g poch艂on臋艂y prace wynik艂e z wyj膮tkowo ci臋偶kiej zimy. Zarz膮d nie znalaz艂 uzasadnienia, ani 藕r贸de艂 finansowania inwestycji przebudowy drogi do Czarnowa. Wniosek zosta艂 odrzucony w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy przeciw.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o utwardzenie poboczy pomi臋dzy ko艣cio艂em a plebani膮 w Brzesku. Damian Skwarek przypomnia艂, 偶e w roku 2007 proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Brzesku z艂o偶y艂 wniosek o utwardzenie pobocza drogi, aby mo偶liwe by艂o wysiadanie z samochod贸w
i autokar贸w odwiedzaj膮cych Sanktuarium w Brzesku. Pobocze zosta艂o dora藕nie utwardzone destruktem bitumicznym, gdy偶 na inne rozwi膮zanie nie by艂o 艣rodk贸w. Obecnie proboszcz domaga si臋 "doko艅czenia rozpocz臋tej pracy" i u艂o偶enia chodnik贸w. Damian Skwarek wyja艣ni艂, 偶e u艂o偶enie chodnik贸w nie mo偶e by膰 wykonane przy tak utwardzonym poboczu. Konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej uwzgl臋dniaj膮cej chodniki oraz zatoczki dla pojazd贸w. Wymaga to przeprowadzenia powa偶nej inwestycji o znacznej warto艣ci. Wykonanie zatoczki dla jednego autokaru to koszt 50 tys. z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na podejmowanie takich dzia艂a艅. Mo偶na ustali膰 z proboszczem zakres prac, kt贸re Zarz膮d Dr贸g Powiatowych m贸g艂by wykona膰 i wtedy proboszcz mo偶e ponownie z艂o偶y膰 wniosek, kt贸ry zostanie rozpatrzony. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.
Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂 uj臋cie w planie inwestycyjnym budowy chodnik贸w wzd艂u偶 drogi powiatowej w miejscowo艣ci Mielno. Przy okazji remontu drogi powiatowej wyremontowano drogi gminne 艂膮cz膮ce si臋 z drog膮 powiatow膮
i po艂o偶ono nowe chodniki. Zosta艂a r贸wnie偶 wykonana dokumentacja budowy chodnik贸w wzd艂u偶 drogi powiatowej. Ich wykonanie zako艅czy t臋 inwestycj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tej inwestycji w projekcie uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Dariusz Jagie艂艂o.

Ad. 5.
J贸zef Burcan likwidator przedstawi艂 Informacj臋 o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Termin zako艅czenia likwidacji up艂ywa z ko艅cem roku 2010. Do tej pory sp艂acono wierzytelno艣ci na kwot臋 10 mln. z艂. Jednak jeszcze nie wszystkie sprawy zwi膮zane ze sp艂at膮 wierzycieli zosta艂y zako艅czone. W zwi膮zku z tym mo偶e nast膮pi膰 konieczno艣膰 przed艂u偶enia okresu likwidacji.
Nast臋pnie Zenon Mirowski dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa przedstawi艂 informacj臋 o zaawansowaniu realizacji dop艂at dla rolnik贸w za rok 2009, informacja k贸艂 艂owieckich dzia艂aj膮cych w Powiecie Pyrzyckim oraz informacj臋 o realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach IX Wojew贸dzkich Igrzysk LZS Samorz膮d贸w, kt贸re odby艂y si臋 Kamieniu Pomorskim. Powiat Pyrzycki zaj膮艂 drugie miejsce. Starosta zaprezentowa艂 puchar, kt贸ry otrzyma艂a reprezentacja powiatu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-04-28 08:04:49
Data ostatniej modyfikacji : 2010-04-28 08:04:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2350licznik odwiedzin: 12462945