logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 6/2010
z dnia 12 lutego 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 trzy wnioski o dofinansowanie zakup贸w dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wnioski obejmowa艂y zakup nowego d藕wigu szpitalnego
o warto艣ci 234,118 z艂, modernizacj臋 stacji uzdatniania wody na kwot臋 208 tys. z艂
i zakup sterylizatora o warto艣ci 260 tys. z艂.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przypomnia艂, 偶e uchwalaj膮c bud偶et powiatu na rok 2010, w celu jego zr贸wnowa偶enia zmniejszono plan wydatk贸w.
W obecnej, bardzo trudnej, sytuacji finansowej realizacja tych wniosk贸w, bez zwi臋kszenia zad艂u偶enia powiatu jest niemo偶liwa. Ponadto Szpital Powiatowy nie sp艂aci艂 po偶yczki, udzielonej przez powiat, na kwot臋 188 900 z艂. Termin jej sp艂aty up艂yn膮艂 31 grudnia 2009 r.
Cz艂onkowie Zarz膮du wyrazili zrozumienie dla potrzeby tych inwestycji
i podzielili trosk臋 dyrektora o zachowanie standard贸w, ale uwzgl臋dniaj膮c sytuacj臋 bud偶etu powiatu byli przeciwni przekazaniu Szpitalowi takich 艣rodk贸w.
Starosta zaproponowa艂, aby nie wyrazi膰 zgody na realizacje wszystkich trzech wniosk贸w, natomiast w przypadku sp艂aty po偶yczki na kwot臋 188 900 z艂, przekaza膰 Szpitalowi dotacj臋 na zakupy inwestycyjne w tej wysoko艣ci, lub umorzy膰 po偶yczk臋
w przypadku dokonania przez Szpital zakup贸w inwestycyjnych na t臋 kwot臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie trzyosobowym. Marek Mazur musia艂 opu艣ci膰 posiedzenie z wa偶nych powod贸w s艂u偶bowych.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia
i Opieki Spo艂ecznej o ocen臋 dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
w okresie IV kwarta艂u 2009 r. Mariusz Przybylski oceniaj膮c sprawozdanie finansowe za IV kwarta艂 zauwa偶y艂 popraw臋 wyniku finansowego. Jednostka uzyska艂a zysk blisko 300 tys. z艂, przy planowanej starcie rz臋du 300 tys. z艂.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego doda艂, 偶e tak dobry wynik jest nast臋pstwem uzyskania dodatkowych 艣rodk贸w z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal jednak zalega z wyp艂at膮 nale偶no艣ci za us艂ugi ponadlimitowe wykonane przez Szpital. Za rok 2009 nale偶no艣ci te s膮 rz臋du 1,4 mln z艂. Wobec braku tych 艣rodk贸w Szpital nie mo偶e rozpocz膮膰 koniecznych inwestycji. Nie mo偶e r贸wnie偶 zwi臋kszy膰 wydatk贸w p艂acowych, a zwi膮zki zawodowe domagaj膮 si臋 podwy偶ek wynagrodze艅. Aby ewentualne podwy偶ki nie zachwia艂y p艂ynno艣ci finansowej prowadzone s膮 negocjacje o zwi臋kszenie kontraktu z NFZ. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego o ocen臋 dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w okresie IV kwarta艂u 2009 r. Zak艂ad uzyska艂 dodatni wynik finansowy. Plan przewidywa艂 strat臋, ale zwi臋kszone przychody spowodowa艂y popraw臋 wyniku finansowego o ponad 32 tys. z艂.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego doda艂a, 偶e na rok 2010 zosta艂a obni偶ona warto艣膰 kontraktu z NFZ. Zosta艂y zwi臋kszone wymagania dotycz膮ce kwalifikacji personelu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2009 r., w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a,
偶e nieruchomo艣膰 ta zabudowana Domem Dziecka w Czernicach stanie si臋
w najbli偶szym czasie zb臋dna, poniewa偶 wychowankowie zamieszkaj膮
w wybudowanych dla nich domach rodzinnych. Budynek g艂贸wny wpisany jest do rejestru zabytk贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z operatem szacunkowym warto艣膰 rynkowa nieruchomo艣ci wynosi 1 900 000 z艂otych. Cen臋 nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w obni偶a si臋 o 50 %. Zarz膮d Powiatu mo偶e za zgod膮 Rady Powiatu podwy偶szy膰 lub obni偶y膰 t臋 bonifikat臋. Z uwagi na dobry stan techniczny budynku proponuje si臋 obni偶enie bonifikaty do 40 %. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o zaleceniu Regionalnej Izby Obrachunkowej zastosowania tymczasowej klasyfikacji 艣rodk贸w pochodz膮cych
z likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Klasyfikacja zastosowana w przyj臋tym ju偶 projekcie uchwa艂y, jest inna od zalecanej, ale ze wzgl臋du, 偶e jest ona tymczasowa, nie b臋dzie zmieniana.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂 o wej艣ciu w 偶ycie, od 16 lutego, przepis贸w
o zwi臋kszeniu op艂at komunikacyjnych.
Starosta poinformowa艂 o planowanej na 19 lutego imprezie "Hall of Fame"
w hali OSiR w Pyrzycach oraz o pi艂karskich zawodach "Freestyle" planowanych na 20 marca. Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportu, kt贸ry jest organizatorem zawod贸w "Freestyle" wyst膮pi艂 do Marsza艂ka Wojew贸dztwa o przyj臋cie patronatu nad t膮 imprez膮.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o realizacji wniosku Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Komisja wnioskowa艂a o zorganizowanie spotkania z powiatami le偶膮cymi na obszarze OSN i wypracowanie wsp贸lnych dzia艂a艅 rekompensuj膮cych utracone dochody rolnik贸w. Starosta zaprosi艂 przedstawicieli powiat贸w: my艣liborskiego, choszcze艅skiego, gryfi艅skiego, stargardzkiego i miasta Stargard Szczeci艅ski, na 11 lutego 2010 r. do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Udzia艂 potwierdzi艂y tylko dwa samorz膮dy, dlatego spotkanie si臋 nie odby艂o.
Kolejna informacja dotyczy艂a powo艂ania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach. Obecnie obowi膮zki dyrektora pe艂ni pracownica Stacji. Powo艂anie dyrektora nast膮pi bez konkursu, po og艂oszeniu
o naborze na to stanowisko. Spo艣r贸d zg艂oszonych kandydat贸w, po rozmowie kwalifikacyjnej, w uzgodnieniu z Pa艅stwowym Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, zostanie powo艂any Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-23 12:29:59
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-23 13:20:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2072

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.03.2010 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.03.2010 11:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12483054