logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2010
z dnia 23 lutego 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwrot niewykorzystanej dotacji. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizuje wieloletni projekt "Nowa szansa", wsp贸艂finansowany z EFS. W roku 2009 cz臋艣膰 wydatk贸w w wysoko艣ci 3 400 z艂 nie zosta艂a zakwalifikowana jako, wydatki podlegaj膮ce finansowaniu z EFS. W zwi膮zku z tym wnioskuje si臋 o zwrot tej kwoty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Skarbnika o przedstawienie uchwa艂 Zarz膮du. Pierwsza uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok. Zmiana dotyczy艂a sprostowania zapis贸w dotycz膮cych klasyfikowania dochod贸w w odpowiednich paragrafach. R贸偶nica w stosunku do zapis贸w przyj臋tych w uchwale rady powiatu dotyczy艂a dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz odpis贸w na ubezpieczenia spo艂eczne w Starostwie Powiatowym. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone 艣rodki na realizacj臋 projektu "Wiem rozumiem, potrafi臋". 艢rodki w wysoko艣ci 753 887 z艂 pochodz膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, a projekt b臋dzie realizowa膰 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach. Zgodnie z nowymi przepisami do kompetencji zarz膮du powiatu nale偶y wprowadzanie zmian do bud偶etu powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiana dotyczy艂a przesuni臋cia kwoty 3 400 z艂 w ramach dzia艂u na finansowanie zada艅 w zakresie polityki spo艂ecznej i przeznaczenie jej na zwrot dotacji zwi膮zanej z projektem "Nowa szansa". Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocni Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e dotychczasowy dodatek wynosi艂 40% wynagrodzenia zasadniczego i proponuje si臋 utrzymanie dodatku na tej samej wysoko艣ci, na okres kolejnych sze艣ciu miesi臋cy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2010 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W dniu 11 lutego 2010 r. wydano 10 decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 4.
Starosta poinformowa艂 o uroczysto艣ci wr臋czania certyfikatu ISO 9001:2008 przyznanego Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach i o spotkaniu z pracownikami Starostwa oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu z tej okazji.
Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o pi艣mie z Ministerstwa Finans贸w informuj膮cym o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych powiatowi. Opr贸cz subwencji o艣wiatowej, kt贸ra zosta艂a zmniejszona, pozosta艂e subwencje utrzyma艂y wysoko艣膰 z roku poprzedniego. Nast臋pna informacja dotyczy艂a rozpocz臋cia przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 w Szczecinie kompleksowej kontroli finansowej
w Starostwie Powiatowym. Kontrola tak jest przeprowadzania raz na cztery lata.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 o zako艅czeniu remontu
w pomieszczeniach przeznaczonych na siedzib臋 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci i zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du do ich obejrzenia.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-23 12:30:23
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-23 12:30:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1910licznik odwiedzin: 12475378