logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU na dzie艅 24 marca 2010 roku godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY POWIATU
na dzie艅 24 marca 2010 roku
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy:
Realizacja bud偶etu za 2009 r.;
Wykaz i realizacja program贸w rz膮dowych i 艣rodowiskowych;
Dzia艂ania podejmowane na rzecz przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
Bud偶et i zamierzenia na 2010 r.;

Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
Opinia Komisji Bud偶etowej.
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

8. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na 2010 r.
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie za rok 2009 z wykonywanych zada艅 przez:
Geodet臋 Powiatowego,
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.


Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2009:
Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.


11. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 stycznia 2010 r. (nr 1/10), 24 lutego 2010 r. (nr 3/10) (proj. Nr 407) .
Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 45/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. (proj. Nr 409).
Projekt przedstawia Komisja Dora藕na,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 (proj. Nr 408).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

16. Zamkni臋cie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-11 13:31:30
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-11 13:33:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1935

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.03.2010 12:32poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.03.2010 12:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12434873