logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2010
z dnia 1 lutego 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiana jest zwi膮zana z likwidacj膮, z dniem 1 stycznia 2010 r., Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Skarbnik poda艂, jakie zmiany s膮 wprowadzane t膮 uchwa艂膮. By艂o to wprowadzenie do bud偶etu 艣rodk贸w uzyskanych ze sprzeda偶y dzia艂ki przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach, 艣rodk贸w przekazanych na pomoc pogorzelcom, kt贸re zwr贸ci艂a Gmina Kamie艅 Pomorski, 艣rodk贸w ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz sp艂aty po偶yczki udzielonej Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu. Projekt zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. Zmiana planu wynika z konieczno艣ci uwzgl臋dnienia 艣rodk贸w, kt贸re nie zosta艂y wykorzystane
w roku poprzednim. Projekt zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2010 r. Projekt uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 burmistrz贸w
i w贸jt贸w gmin z terenu powiatu oraz samorz膮du aptekarskiego. Ostatnie zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne wskazuj膮, jako organ w艂a艣ciwy do podj臋cia uchwa艂y rad臋 powiatu. Projekt zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek oraz uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o Koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W procesie opracowywania planu wprowadzono etap poprzedzaj膮cy uzyskanie wymaganych opinii polegaj膮cy na zaopiniowaniu koncepcji planu. Istotne elementy dotycz膮ce Powiatu Pyrzyckiego to:
- nie uj臋to Powiatu Pyrzyckiego w szczeci艅skim obszarze metropolitalnym;
- do subregionu metropolitalnego zaliczono gminy: Pyrzyce, Bielice, Warnice
i Kozielice;
- brak obwodnicy drogowej miasta Pyrzyce oraz 呕abowa i Miel臋cina w planie rozwoju infrastruktury drogowej wojew贸dztwa;
- planuje si臋 budow臋 rejonowego zak艂adu gospodarki odpadami na terenie obecnego wysypiska Karniewo k. 呕abowa dla rejonu po艂udniowo-zachodniego (odpady komunalne miasta Szczecin b臋d膮 przekszta艂cane termicznie na miejscu
i nie b臋d膮 stanowi艂y surowca dla planowanego zak艂adu przetw贸rstwa odpad贸w
w Karniewie k. 呕abowa), pozosta艂e zak艂ady rejonu planuje si臋 w Chojnie
i miejscowo艣ci Dalsze w gminie My艣lib贸rz;
- stwierdzono konieczno艣膰 jednolitego i bardziej precyzyjnego uregulowania zasad lokalizacji farm wiatrowych, kt贸re lokalizowane masowo stanowi膮 powa偶ny problem w przestrzeni publicznej, szpec膮 krajobraz i stanowi膮 uci膮偶liwo艣膰 dla mieszka艅c贸w teren贸w pozamiejskich;
- stwierdzono konieczno艣膰 rozwoju szkolnictwa zawodowego na obszarach depresji spo艂eczno-ekonomicznej, jak r贸wnie偶 rozwoju i konkurencyjno艣ci szczeci艅skich uczelni wy偶szych;
- stwierdzono 2 obszary problemowe, to jest obszar gmin Przelewice oraz Lipiany, gdzie nast膮pi艂o nasilenie depopulacjii bezrobocia oraz obszar zlewni jeziora Miedwie, zaopatruj膮cej Szczecin w wod臋 pitn膮.
Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 koncepcj臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej z zakresu realizacji wniosk贸w i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 w roku 2009. Kontrole przeprowadzono w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych, Starostwie Powiatowym - Wydzia艂 Finansowy oraz w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jedynie w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU stwierdzono braki w realizacji zalece艅 pokontrolnych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-02-15 13:29:50
Data ostatniej modyfikacji : 2010-02-15 13:29:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1904licznik odwiedzin: 12481370