logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVI SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXVI SESJI RADY POWIATU na dzie艅 17 lutego 2010 roku godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


PORZ膭DEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY POWIATU
na dzie艅 17 lutego 2010 roku
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z rocznej dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009.
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

7. Uchwalenie plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady na 2010 rok (proj. Nr 401).
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

8. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2009.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w
2009 r.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Przyj臋cie sprawozdania.

10. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Informacje przedk艂adaj膮:
a) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
b) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
c) Komendant Powiatowy Policji,
d) Prokurator Rejonowy,
e) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach:
a) Ocena finansowa - bilans za 2009 r.,
b) Stan organizacyjny jednostki,
c) Stan i sytuacja dr贸g powiatowych - ocena realizacji zada艅 i inwestycji drogowych w 2009 roku,
d) Bud偶et i plan inwestycyjny na 2010 rok.
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za
2009 r.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 grudnia 2009 r. (nr 44/09), 22 grudnia 2009 r. (nr 46/09)(proj. Nr 395) .
Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jaros艂awa Smyki na bezczynno艣膰 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r. (nr 47/09)(proj. 396).
Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 (proj. Nr 397).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 (proj. Nr 398).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi臋wzi臋cia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dost臋pu do aplikacji i e-us艂ug (proj. Nr 399).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (proj. 400).
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cy plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010 (proj. Nr 403).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2010 r (proj. Nr 402).
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania komisji do rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej (proj. Nr 404),
Zg艂aszanie kandydat贸w,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

24. Zamkni臋cie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
JERZY MAREK OLECHAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-02-09 10:23:17
Data ostatniej modyfikacji : 2010-02-09 10:26:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2049

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.02.2010 09:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.02.2010 09:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12434817