logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 50/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Zmiany s膮 zwi膮zane z realizacj膮 wniosku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o przesuni臋cie 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Zmiana wynika z konieczno艣ci wprowadzenia do bud偶etu dotacji w wysoko艣ci 119聽392 z艂, przyznanej przez Wojewod臋 na realizacj臋 zada艅 w艂asnych Domu Pomocy Spo艂ecznej oraz dotacji w wysoko艣ci 346聽862 z艂 na sfinansowanie zobowi膮za艅 wymagalnych z tytu艂u sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasi艂ku. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wcze艣niej Dom Pomocy Spo艂ecznej otrzyma艂 z bud偶etu powiatu dodatkowe 艣rodki w wysoko艣ci 133聽000 z艂, dlatego ta dotacja zostanie w bud偶ecie powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ze struktury Centrum wyprowadzony zostaje Powiatowy Zesp贸艂 Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci, kt贸ry od 1 stycznia 2010 r. b臋dzie odr臋bn膮 jednostk膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Wicestarosta, sprawuj膮cy funkcj臋 przewodnicz膮cego komisji konkursowej powo艂anej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, poinformowa艂 Zarz膮d o wyniku post臋powania konkursowego. Do konkursu przyst膮pi艂o pi臋cioro kandydat贸w, spo艣r贸d kt贸rych tylko czworo spe艂nia艂o warunki formalne. W dniu 15 grudnia 2009 r. komisja wy艂oni艂a kandydata na stanowisko dyrektora. Zosta艂 nim Pawe艂 Palczy艅ski.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:28:25
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:28:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1857licznik odwiedzin: 12475495