logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2009
z dnia 24 listopada 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o zmian臋 planu finansowego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu w zwi膮zku z uzyskaniem przez jednostk臋 wy偶szych dochod贸w w艂asnych. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana mo偶e zosta膰 dokonana w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 planu, zgodnie z wnioskiem i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania projektu uchwa艂y rady powiatu uwzgl臋dniaj膮cego ten wniosek. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o okre艣lenie sposobu podzia艂u nieruchomo艣ci przej臋tej po Inspektoracie Weterynaryjnym. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy wyja艣ni艂, 偶e zosta艂y przygotowane dwa warianty podzia艂u, uwzgl臋dniaj膮ce mo偶liwo艣膰 korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci przez Inspekcj臋 Weterynaryjn膮. Pierwszy wariant przewiduje podzia艂 na pi臋膰 dzia艂ek, z kt贸rych trzy zostan膮 przeznaczone do sprzeda偶y. Jedna b臋dzie przeznaczona do dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej.
W tym przypadku konieczne jest wydzielenie drogi dojazdowej. Drugi wariant, to podzia艂 na dwie atrakcyjne dzia艂ki o powierzchni po ok. 10 ar贸w. Jedna b臋dzie przeznaczona do sprzeda偶y, a druga pozostanie w Zasobie Powiatu, oddana do dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej. Zak艂adaj膮c, 偶e docelowo Inspekcja ca艂kowicie przeniesie si臋 na ul. M艂odych Technik贸w, ta dzia艂ka r贸wnie偶 b臋dzie przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podzia艂 nieruchomo艣ci na dwie dzia艂ki zgodnie
z wariantem drugim. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wydania opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Lipian w zakresie budowy drogi publicznej w obr臋bach: Lipiany 1 i Osetna, gmina Lipiany. Inwestycja dotyczy odga艂臋zienia drogi gminnej z drogi krajowej nr 3 umo偶liwiaj膮cego przekroczenie obszaru kolejowego linii kolejowej i udost臋pnienie teren贸w przeznaczonych do dzia艂alno艣ci przemys艂owej. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacje o sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, SP ZOZ w Likwidacji oraz o stanie opieki spo艂ecznej
w powiecie pyrzyckim. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 6.

Starosta podzieli艂 si臋 wra偶eniami z wyjazdu z delegacj膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do Szwecji. Wyjazd mia艂 na celu poznanie metod kszta艂cenia zawodowego m艂odzie偶y i聽doros艂ych w聽o艣rodku w K盲rlinge w聽Regionie Skania. Wst臋pne rozmowy w sprawie dalszych kontakt贸w i nawi膮zania wsp贸艂pracy zako艅czy艂y si臋 powodzeniem. W nied艂ugim czasie do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU przyjedzie delegacja z o艣rodka w K盲rlinge.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:24:30
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:24:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1694licznik odwiedzin: 12433410