logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 44/2009
z dnia 19 listopada 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku wniosk贸w
o zmiany w planie finansowym DPS i PCPR oraz uchwa艂 Zarz膮du w sprawie zmian
w bud偶ecie i w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
o zmian臋 planu finansowego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na ten cel mo偶na przeznaczy膰
z rezerwy celowej. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Komisj臋 Bud偶etow膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU zgodnie z wnioskiem, w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej
o zmian臋 planu finansowego. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie planu wydatk贸w inwestycyjnych w zwi膮zku z podpisaniem umowy o dofinansowanie rob贸t budowlanych z bud偶etu Marsza艂ka Wojew贸dztwa oraz zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Przesuni臋cie 艣rodk贸w inwestycyjnych nale偶y do kompetencji Zarz膮du natomiast decyzj臋 o zwi臋kszeniu planu wydatk贸w podejmuje Rada Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmniejszenie planu wydatk贸w inwestycyjnych i wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu, na mocy kt贸rej zostanie zwi臋kszony plan wydatk贸w DPS. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek zosta艂 z艂o偶ony przez kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i r贸wnie偶 dotyczy艂 zwi臋kszenia planu finansowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu uwzgl臋dniaj膮cej ten wniosek. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. W uchwale uj臋to zmiany wnioskowane przez dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych oraz dyrektor DPS. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Zmienia si臋 przeznaczenie rezerwy utworzonej na wydatki inwestycyjne. 艢rodki z rezerwy przeznacza si臋 na wydatki bie偶膮ce jednostek o艣wiatowych. Zmiana uzyska艂a pozytywna opini臋 Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e skutkiem kryzysu gospodarczego nie zosta艂y zrealizowane planowane dochody. W zwi膮zku
z tym nale偶y dokona膰 zmiany bud偶etu, tak, aby m贸g艂 si臋 on zbilansowa膰. Po zmianach wykazuje si臋 deficyt w wysoko艣ci 1聽401 180 z艂. Jego pokrycie b臋d膮 stanowi膰 wolne 艣rodki z roku 2008 w kwocie 401 180 z艂 oraz 艣rodki pochodz膮ce
z emisji obligacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. oraz uchwa艂膮 Nr XIX/93/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich nabywania i wykupu przez Zarz膮d. Po negocjacjach z bankiem DnB NORD ustalono, 偶e bank wyemituje jeszcze w tym roku cztery serie obligacji na 艂膮czn膮 kwot臋 1 mln. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. Aby zd膮偶y膰 z emisj膮 obligacji jeszcze
w tym roku konieczne jest niezw艂oczne podj臋cie przez Rad臋 Powiatu dw贸ch przedstawionych uchwa艂. Dlatego nale偶y zwo艂a膰 sesje nadzwyczajn膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010. Na podstawie ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowi膮cy jednostek samorz膮du terytorialnego ma obowi膮zek uchwalania rocznych program贸w wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Kardyna艂a Hlonda
w Suchaniu na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Opinia jest wydawana na wniosek Zarz膮du Powiatu Stargardzkiego. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o terminach przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci powiatu. W dniu 7 grudnia odb臋d膮 si臋 negocjacje na sprzeda偶 trzech dzia艂ek przy ul. M艂odych Technik贸w, a 28 grudnia przetarg na dzia艂k臋 na rogu
ul. Pozna艅skiej i Jana Paw艂a II.
Nast臋pnie Wicestarosta podzieli艂 si臋 wra偶eniami ze spotkania zorganizowanego przez Zwi膮zek Powiat贸w Polskich. Dotyczy艂o ono jednostek inspekcji sanitarnej. Planowane by艂o przez rz膮d w艂膮czenie inspekcji sanitarnej do administracji samorz膮dowej. Jednak rz膮d zmieni艂 stanowisko i inspekcja sanitarna b臋dzie nale偶e膰 do administracji rz膮dowej. Na spotkaniu omawiano r贸wnie偶 sytuacj臋 finansowania szpitali.
Andrzej Wabi艅ski, zauwa偶y艂, 偶e r贸wnie偶 w nowej ustawie o finansach publicznych planowano przekazanie samorz膮dom 艣rodk贸w z likwidowanego funduszu ochrony 艣rodowiska. W ostatnie chwili Senat doda艂 zapis, 偶e te 艣rodki mo偶na przeznaczy膰 tylko na zadania z zakresu ustawy prawo ochrony 艣rodowiska. Prowadzi to do tego, 偶e samorz膮d nie mo偶e swobodnie dysponowa膰 w艂asnym bud偶etem.
Dariusz Jagie艂艂o poruszy艂 temat naprawy dr贸g przez firm臋 Budimex Dromex. W opinii mieszka艅c贸w prace s膮 wykonywane niew艂a艣ciwie. Na pobocza jest wysypywany jaki艣 py艂. Dziury nie s膮 zaklejane tylko zasypywane 偶wirem. Jego zdaniem nie wida膰 efekt贸w napraw zniszczonych przez t臋 firm臋 dr贸g.
Wicestarosta nie zgodzi艂 si臋 z takim pogl膮dem. Wszystkie prace s膮 prowadzone prawid艂owo, sprawdzaj膮 to pracownicy Zarz膮du Dr贸g, gdy偶 cz臋sto otrzymuj膮, jak si臋 p贸藕niej okazuje, nieuzasadnione telefony w tej sprawie. Je偶eli chodzi o jako艣膰 dr贸g, to wizytacja Komisji Bud偶etowej wykaza艂a, 偶e wszystkie drogi wygl膮daj膮 lepiej ni偶 przed u偶ytkowaniem przez firm臋 Budimex Dromex. Po za tym naprawa jeszcze nie zosta艂a zako艅czona. A po zako艅czeniu b臋dzie musia艂 najpierw nast膮pi膰 odbi贸r rob贸t.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:23:51
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:23:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1940licznik odwiedzin: 12463466