logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 42/2009
z dnia 13 listopada 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, aby przedstawi艂 projekt bud偶etu, jakim b臋d膮 dysponowa艂y jednostki o艣wiatowe w roku 2010
Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wst臋pn膮 subwencj臋 o艣wiatow膮 na rok 2010, kt贸ra zosta艂a okre艣lona przez Ministra Finans贸w, na podstawie danych z pocz膮tku wrze艣nia 2009 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie okre艣lona po uchwaleniu bud偶etu pa艅stwa. Wst臋pna subwencja o艣wiatowa na rok 2010 jest wy偶sza o 4,9 % od subwencji przyznanej na rok 2009. Jednak z tych 艣rodk贸w trzeba b臋dzie sfinansowa膰 dodatkowe zadania, mi臋dzy innymi wzrost wynagrodze艅 nauczycieli
i wynagrodzenia za udzia艂 nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych.
W bud偶ecie ka偶dej jednostki zostanie zapisana kwota zgodna z algorytmem ustalania subwencji oraz planowane dochody w艂asne. W bud偶ecie powiatu zostanie utworzona rezerwa og贸lna i celowa. B臋d膮 one przeznaczone mi臋dzy innymi na finansowanie odpis贸w na Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych dla Nauczycieli Emeryt贸w
i Rencist贸w, dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y, wk艂ad w艂asny projekt贸w wsp贸艂finansowanych przez UE, finansowanie nowego zadania, jakim jest wczesne wspomaganie dzieci.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a zwr贸ci艂 uwag臋 na systematyczne zmniejszanie si臋 liczby uczni贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Powoduje to wymierne skutki finansowe polegaj膮ce na zmniejszaniu si臋 subwencji o艣wiatowej. Subwencja dla szko艂y naliczana jest w zale偶no艣ci od liczby uczni贸w. W Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, pomimo utrzymywania w miar臋 sta艂ej og贸lnej liczby uczni贸w, niepokoj膮ce jest zmniejszanie ilo艣ci uczni贸w w oddziale. To te偶 skutkuje obni偶eniem kwoty subwencji. W celu uzyskania wy偶szych 艣rodk贸w szko艂y powinny przeciwdzia艂a膰 tym zjawiskom. Dodatkowo mo偶na poprawi膰 sytuacj臋 finansow膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU poprzez racjonalne wykorzystanie obiekt贸w, g艂贸wnie budynk贸w internatu.
Starosta zgodzi艂 si臋 z konieczno艣ci膮 podj臋cia dzia艂a艅 mog膮cych zach臋ci膰 m艂odzie偶 do nauki w naszych szko艂ach i zwi臋kszenia liczby uczni贸w w szko艂ach oraz w oddzia艂ach. W trakcie dyskusji wskazywano na potrzeb臋 rozszerzenia kszta艂cenia zaocznego, podniesienie konkurencyjno艣ci Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 poprzez otworzenie nowych klas profilowanych, dostosowanie wymaga艅 do uzdolnie艅 i plan贸w edukacyjnych ucznia.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach negocjacji z bankiem DnB NORD w sprawie emisji obligacji. Bank wyrazi艂 zgod臋
i wkr贸tce przedstawi ofert臋.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt bud偶etu powiatu na rok 2010. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt zawieraj膮cy informacj臋 opisow膮 oraz wst臋pne za艂o偶enia dochod贸w i wydatk贸w. Ostateczne kwoty zosta艂y ustalone w trakcie dyskusji. Ustalono zmniejszenia planu wydatk贸w o kwot臋 753.449 z艂, w tym:
dzia艂 600, rozdz. 60014, zmniejszenie wydatk贸w maj膮tkowych o100.000 z艂,
dzia艂 750, rozdz. 75019, zmniejszenie wydatk贸w bie偶膮cych o 15.000 z艂,
dzia艂 750, rozdz. 75020, zmniejszenie wydatk贸w bie偶膮cych o 107.449 z艂,
zmniejszenie wydatk贸w maj膮tkowych o 41.000 z艂,
dzia艂 851, rozdz. 85195, zmniejszenie wydatk贸w bie偶膮cych o 300.000 z艂,
dzia艂 852, rozdz. 85201 (Dom Dziecka), zmniejszenie wydatk贸w maj膮tkowych o 90.000 z艂,
dzia艂 852, rozdz. 85201 (Starostwo) zmniejszenie dotacji o 20.000 z艂,
dzia艂 852, rozdz. 85202, zmniejszenie wydatk贸w maj膮tkowych o 150.000 z艂,
dzia艂 757, rozdzia艂 75702, zwi臋kszenie wydatk贸w na obs艂ug臋 d艂ugu o 60.000 z艂,
dzia艂 758, rozdzia艂 75818, zwi臋kszenie rezerwy celowej na zarz膮dzanie kryzysowe o 10.000 z艂.
Plan dochod贸w zosta艂 zwi臋kszony o kwot臋 240.770 z艂, w tym:
dzia艂 756, rozdz. 75618, 搂 0420 zwi臋kszenie o 112.000 z艂,
dzia艂 852, rozdz. 85202, 搂 0830 (DPS) zwi臋kszenie o 100.000 z艂,
dzia艂 853, rozdz. 85311, 搂 2310 zwi臋kszenie o 28.770 z艂.
Oszcz臋dno艣ci wydatk贸w oraz zwi臋kszenie wydatk贸w na obs艂ug臋 d艂ugu
i zwi臋kszenie prognozowanych dochod贸w daje kwot臋 994.219 z艂, kt贸ra niweluje planowany deficyt - prognozowane dochody r贸wnaj膮 si臋 planowanym wydatkom. Rozchody w kwocie 1.460.000 z艂 zostan膮 pokryte z kredytu d艂ugoterminowego, kt贸ry zostanie zaci膮gni臋ty w roku 2010, w kwocie 1.460.000 z艂.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie tych zmian do projektu bud偶etu powiatu na rok 2010. Na kolejne posiedzenie Zarz膮du zostanie przygotowany projekt bud偶etu powiatu na rok 2010 zawieraj膮cy ustalone zmiany.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:20:58
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:20:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1568licznik odwiedzin: 12475343