logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 41/2009
z dnia 10 listopada 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, aby przedstawi艂 wnioski plac贸wek o艣wiatowych
o zmiany plan贸w finansowych. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e przy tworzeniu bud偶etu nie by艂o mo偶liwe przewidzenie wszystkich skutk贸w finansowych, dlatego utworzono znaczn膮 rezerw臋 z przeznaczeniem na podwy偶ki p艂ac i inwestycje. Obecnie jednostki podsumowuj膮 wydatki bud偶etowe i prognozuj膮 ich skal臋 do ko艅ca roku. Trzy jednostki z艂o偶y艂y wnioski o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Przekazanie im 艣rodk贸w
z rezerwy pozwoli na zamkni臋cie roku bez zobowi膮za艅 wymagalnych. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 okre艣li艂 brakuj膮c膮 kwot臋 na 156聽093 z艂, Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU - na 109聽391 z艂, Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy - na 188聽000 z艂.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e s膮 to znaczne kwoty i zaproponowa艂, aby jednostki jeszcze raz przeanalizowa艂y konieczne wydatki. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e s膮 to rzeczywiste potrzeby, kt贸re by艂y analizowane przez Wydzia艂 O艣wiaty oraz Wydzia艂 Finansowy. Zapotrzebowania na dodatkowe 艣rodki nie da si臋 zmniejszy膰, a na pewno wp艂ynie jeszcze jeden wniosek z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o uregulowanie nale偶no艣ci pracowniczych po zako艅czeniu proces贸w s膮dowych.
Starosta podda艂 kolejno pod g艂osowanie wnioski. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za,
1 wstrzymuj膮cy si臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zauwa偶y艂, 偶e 艣rodki s膮 zapisane
w rezerwie celowej, a proponowane zmiany plan贸w finansowych wymagaj膮 zmiany przeznaczenia rezerwy. Zarz膮d mo偶e dokona膰 takiej zmiany dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie do Komisji Bud偶etowej z wnioskiem o wydanie opinii.
Starosta poprosi艂 Skarbnika, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacje od Wojewody oraz dotacj臋 od Gminy Lipiany w zwi膮zku ze wsp贸艂finansowaniem inwestycji przebudowy ulicy Okrzei
w Lipianach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Proponuje si臋 dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 3 listopada do 31 grudnia 2009 r. oraz dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego, od 1 grudnia 2009 r. na okres pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzeja Jakie艂a przedstawi艂 harmonogram procedury konkursowej, kt贸ra powinna zako艅czy膰 si臋 16 grudnia 2009 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Do sk艂adu komisji konkursowej, jako przedstawicieli organu prowadz膮cego szko艂臋 Starosta zaproponowa艂 Jaros艂aw Stankiewicza, Dariusza Jagie艂艂o i Andrzeja Jakie艂臋. Wymienione osoby wyrazi艂y zgod臋. Do sk艂adu komisji zostan膮 jeszcze zaproszeni przedstawiciele organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodzic贸w i zak艂adowych organizacji zwi膮zkowych.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2 i nr 4 w budynku nr 72
w Tetyniu. Rada Powiatu upowa偶ni艂a Zarz膮d do sprzeda偶y tych lokali i udzielenia bonifikaty. Wysoko艣膰 bonifikaty ustalono na 95 %. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad dzia艂k膮 nr 15
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Dzia艂ka zosta艂a podzielona i uchwa艂膮 Rady Powiatu przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie trzyosobowym. Posiedzenie opu艣ci艂 Wicestarosta i Marek Mazur.

Ad. 5.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zamierza z艂o偶y膰 wniosek do rzecznika dyscypliny finans贸w o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finans贸w przez by艂ego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, w zwi膮zku ze zmian膮, w trakcie roku bud偶etowego, umowy na dostarczanie ciep艂a. Ta decyzja zosta艂a podj臋ta w celu unikni臋cia ewentualnych zarzut贸w o brak nadzoru Zarz膮du nad gospodark膮 finansow膮 powiatowej jednostki organizacyjnej.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o aktualnej sytuacji finansowej powiatu. Zmniejszone dochody, mi臋dzy innymi z tytu艂u udzia艂u w podatku dochodowym, op艂at komunikacyjnych i sprzeda偶y mienia, oraz nieplanowane wydatki powoduj膮, 偶e do zbilansowania bud偶etu zabraknie oko艂o miliona z艂otych. Zaproponowa艂, aby wyemitowa膰 obligacje na kwot臋 1 miliona z艂otych czterech seriach po 250 tys. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i upowa偶ni艂 Skarbnika do prowadzenia negocjacji w tej sprawie z bankiem DnB NORD. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:20:13
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:20:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1904licznik odwiedzin: 12462814