logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXV SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXV SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 16 GRUDNIA 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


PORZ膭DEK OBRAD
XXXV SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 16 GRUDNIA 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXIII oraz XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w Pyrzycach oraz Urz臋du Skarbowego w Gryfinie z przeprowadzonej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.

7. Uchwalenie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 (proj. Nr 383).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

8. Ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za rok 2009 i zamierzenia na rok 2010.
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Przyjecie informacji.

9. Przyj臋cie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2010 rok (proj. Nr 391) .
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

10. Przyj臋cie planu pracy Rady na rok 2010 (proj. 390).
Opinie sta艂ych komisji Rady,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

11. Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego, SP ZOZ w Likwidacji.
Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010 (proj. Nr 386).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 15 pa藕dziernika 2009 r. (nr 40/09), z dnia 10 listopada 2009 r. (nr 42/09) (proj. Nr 388).
Projekt uchwa艂y przedk艂ada Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej (proj. 389).
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach utworzonego Uchwa艂膮 Nr XXV/131/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 marca 2009 r. (proj. Nr 392).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

18. Zamkni臋cie obrad XXXV sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-01 14:55:48
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-01 14:55:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2002licznik odwiedzin: 12479162