logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Uchwa艂a Nr 78/2009
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powierza si臋 pani Jolancie Kocanowskiej - Hajdu艂a wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do czasu powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach wy艂onionemu w konkursie kandydatowi, jednak nie d艂u偶ej ni偶 na okres 10 miesi臋cy.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ........................................

Jaros艂aw Stankiewicz ........................................

Marek Mazur ........................................

Jaros艂aw Ileczko .......................................

Dariusz Jagie艂艂o .......................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-11-20 08:10:41
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-20 08:10:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1620licznik odwiedzin: 11845938