logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XX/99/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji)

Uchwa艂a Nr XX/99/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.


w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji)


Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 2104, zmiany: z 2006 r. - Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. - Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 12, ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. - Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. - Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. - Dz.U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. - Dz.U. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a zgod臋 na umorzenie kwoty 1.124.999,36 z艂 pozosta艂ej do sp艂aty po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji) wraz z nale偶nymi odsetkami, udzielonej zgodnie z umow膮 zawart膮 dnia 20 grudnia 2002 r. pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego a Samodzielnym Publicznym Zak艂adem Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach w kwocie 1.500.000 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-06 08:10:35
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-18 09:56:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1945

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.11.2008 07:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11842439