logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XXXIII/175/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 wrze艣nia 2009 r. (nr 36/09), 14 wrze艣nia 2009 r. (nr 38/09)

UCHWA艁A NR XXXIII/175/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 wrze艣nia 2009 r. (nr 36/09), 14 wrze艣nia 2009 r. (nr 38/09)

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 229 pkt. 4 i art. 239 搂1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz. U. Nr 229 poz. 1539 z 2008 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Po rozpatrzeniu skarg pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 wrze艣nia 2009 r. (nr 36/09), 14 wrze艣nia 2009 r. (nr 38/09), uznaje skargi za bezzasadne i podtrzymuje swoje stanowisko wyra偶one w Uchwa艂ach Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XXXII/162/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r., Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., Nr XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r., Nr XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r., Nr XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r., Nr XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r., Nr XX/95/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r., Nr XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr X/42/07 z dnia 26 wrze艣nia 2007 r., gdy偶 skar偶膮cy w aktualnie rozpatrywanych skargach nie wnosi nowych okoliczno艣ci.
搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi skar偶膮cego i Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Szczecinie.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-11-05 11:41:15
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-05 11:41:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1776licznik odwiedzin: 11793675