logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 74/2009 z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu

Uchwa艂a Nr 74/2009
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX, Dzia艂anie 9.1 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych w systemie o艣wiaty

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
1. Zatwierdza si臋 przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX, Dzia艂anie 9.1 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych w systemie o艣wiaty.
2. Projekt, o kt贸rym mowa w ust. 1 stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyrzycach pani Teresie Mamos do:
1) reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1 niniejszej uchwa艂y;
2) podpisania umowy o przyst膮pieniu do projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋"
w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Dzia艂anie 9.1 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych w systemie o艣wiaty oraz podpisywania aneks贸w do tej umowy;
3) wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu, w tym: prowadzenie korespondencji, podpisywanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, podpisywanie formularzy zmian do wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie wniosk贸w
o dofinansowanie, podpisywanie aneks贸w do umowy o dofinansowanie.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony od dnia 21 pa藕dziernika 2009 roku.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyrzycach.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Marek Mazur ....................................
Jaros艂aw Ileczko ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-11-02 13:14:34
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-02 13:14:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1485licznik odwiedzin: 11840479