logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 38/2009 z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 38/2009
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej o zmian臋 planu dochod贸w jednostki. W zwi膮zku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 70 000 z艂 ze 艣rodk贸w PFRON, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszcze艅 do os贸b niepe艂nosprawnych, wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu dochod贸w. Skarbnik doda艂, 偶e mo偶na tego dokona膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 planu dochod贸w i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej dotyczy艂 zmiany planu dochod贸w wynikaj膮cej ze zwi臋kszenia dochod贸w w艂asnych o kwot臋 58 870 z艂. Proponuje si臋 przeznaczy膰 te 艣rodki na wynagrodzenia osobowe oraz na sk艂adki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e DPS otrzyma艂 w tym roku, z bud偶etu powiatu, 艣rodki w wysoko艣ci ponad 133 tys. z艂. Dlatego te偶 informowa艂 dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej, 偶e zwi臋kszone dochody jej jednostki b臋d膮 wykorzystane do pokrycia deficytu w innych rozdzia艂ach dzia艂u pomocy spo艂ecznej. Poprosi艂, aby jeszcze raz rozwa偶y膰 ten wniosek. Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie decyzji o rozdysponowaniu zwi臋kszonych dochod贸w do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala o interpretacj臋 prawa do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg. Wed艂ug uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg w pe艂nym lub ograniczonym zakresie. Dyrektorzy maj膮 prawo umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg, je偶eli kwota nale偶no艣ci podlegaj膮ca umorzeniu nie przekracza jednorazowo w stosunku do jednego d艂u偶nika, czterokrotno艣ci minimalnego wynagrodzenia okre艣lonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋. W膮tpliwo艣ci budzi zapis "nie przekracza jednorazowo", czy mo偶na przyj膮膰, 偶e dotyczy to jednego zobowi膮zania, czy zobowi膮zania z jednego stosunku prawnego? Wed艂ug opinii prawnej mo偶na zastosowa膰 tu r贸偶ne definicje wynikaj膮ce z ustawy o rachunkowo艣ci i z kodeksu cywilnego. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a zosta艂a przygotowana w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowo艣ci. Przez zobowi膮zanie rozumie si臋 wynikaj膮cy z przesz艂ych zdarze艅 obowi膮zek wykonania 艣wiadczenia o okre艣lonej wysoko艣ci, a to oznacza obowi膮zek zap艂aty okre艣lonej na dany dzie艅 (dzie艅 wniosku) kwoty wynikaj膮cej z r贸偶nych zdarze艅 gospodarczych, potwierdzonych wieloma fakturami. Ograniczenie kwoty umarzanej nast臋puje
w stosunku do ca艂o艣ci zobowi膮zania wymagalnego na dzie艅 z艂o偶enia wniosku
o umorzenie. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tak膮 interpretacj膮 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyrzycach do projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX, Dzia艂anie 9.1 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych
w systemie o艣wiaty. Wniosek Poradni zosta艂 pozytywnie rozpatrzony podczas konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Przyznane dofinansowanie wynosi 1 514 535 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do tego projektu i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Uchwa艂膮 t膮 Zarz膮d upowa偶ni艂 dyrektor Poradni do reprezentowania Zarz膮du w ramach projektu.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego przetargu na sprzeda偶 trzech dzia艂ek niezabudowanych po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym 12 miasta Pyrzyce. Drugi przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. W takiej sytuacji Zarz膮d mo偶e og艂osi膰 kolejny przetarg z mo偶liwo艣ci膮 obni偶enia ceny wywo艂awczej lub zby膰 nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅. Bior膮c pod uwag臋 czasoch艂onne procedury przetargowe, Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o zbyciu nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Bankowej w Pyrzycach, na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Burmistrz Pyrzyc wyrazi艂 wol臋 przyj臋cia tej ulicy do kategorii drogi gminnej. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................

Pyrzyce, dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-30 11:48:30
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-30 11:48:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1844licznik odwiedzin: 12481432