logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 36/2009 z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 36/2009
z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Starosta zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku decyzji o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 powiatu. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dotacji na funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e dotacja jest przekazywana przez powiat, ale 艣rodki na ten cel s膮 ujmowane w subwencji o艣wiatowej. Po przyznaniu subwencji o艣wiatowej
z bud偶etu pa艅stwa, odpowiednia dotacja zostanie przekazana O艣rodkowi. Wysoko艣膰 dotacji, na podstawie metryczki, okre艣la Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury Sportu, Turystyki i Promocji, dlatego Zarz膮d zdecydowa艂 skierowa膰 wniosek do tego wydzia艂u.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u i wysoko艣ci nagr贸d Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku do podzia艂u przeznaczono kwot臋 21,6 tys. z艂. Proponuje si臋 nagrody w wysoko艣ci
1200 z艂 dla 11 nauczycieli oraz 5 nagr贸d dla kadry kierowniczej, w wysoko艣ci od 1400 z艂 do 1900 z艂. Nie przyznano nagrody dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 i wysoko艣ci nagr贸d zgodnie z wnioskiem, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. 艢rodki na wyp艂at臋 nagr贸d znajduj膮 si臋 w rezerwie, dlatego konieczne jest dokonanie ich przesuni臋cia stosowna uchwa艂膮 Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Obowi膮zki te powierza si臋 Rados艂awowi Rutkiewiczowi, na czas urlopu bezp艂atnego udzielonego Markowi Kibale - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienie takie pozwoli na sprawne prowadzenie spraw zwi膮zanych
z maj膮tkiem powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie Gminie Lipiany polbruku pochodz膮cego z demonta偶u nawierzchni Placu Wolno艣ci w Lipianach. Plac Wolno艣ci stanowi drog臋 powiatow膮 i wnioskowany materia艂 jest w艂asno艣ci膮 powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie Gminie Lipiany polbruku pochodz膮cego
z demonta偶u nawierzchni, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 decyzje o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 powiatu. Pierwsza nieruchomo艣膰 to budynek by艂ego internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Wygasza si臋 trwa艂y zarz膮d ustanowiony dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad cz臋艣ci膮 udzia艂贸w, kt贸re w wyniku zamiany nieruchomo艣ci zosta艂y przekazane Skarbowi Pa艅stwa. Druga nieruchomo艣膰, to cz臋艣膰 dzia艂ki przy ul. Pozna艅skiej, kt贸ra zosta艂a wystawiona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad tymi nieruchomo艣ciami w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu i jej komisji:
- Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
- Perspektywiczny program rozwoju rolnictwa w Powiecie Pyrzyckim - kierunki jego dzia艂ania;
- Funkcjonowanie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie;
- Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej;
- Strategia Rolnictwa i Obszar贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w odniesieniu do Powiatu Pyrzyckiego.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przebiegu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego. W trakcie tego spotkania negatywnie oceniono planowane przekazanie samorz膮dom gminnym odcink贸w drogi krajowej Nr 3, przebiegaj膮cych przez ich teren.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 tematyk臋 obrad Konwentu Starost贸w, w kt贸ry b臋dzie uczestniczy艂 w dniach 7 i 8 pa藕dziernika w Dar艂贸wku.
Ostatnia informacja dotyczy艂a spotkania u Kuratora O艣wiaty w Szczecinie, na kt贸rym b臋d膮 wr臋czane najlepszym uczniom stypendia Prezesa Rady Ministr贸w. Ze szk贸艂 prowadzonych przez powiat, takie stypendium otrzyma dwoje uczni贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................

Pyrzyce, dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-30 11:47:34
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-30 11:47:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1835licznik odwiedzin: 12474974