logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXIII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXIII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 28 pa藕dziernika 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXIII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 28 pa藕dziernika 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2009.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

7. Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres wykorzystania.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

8. Informacja o z艂o偶onych o艣wiadczeniach maj膮tkowych.

9. Bie偶膮ce sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

11. Perspektywiczny program rozwoju rolnictwa w Powiecie Pyrzyckim - kierunki jego dzia艂ania.
Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 377).
Powo艂anie Komisji Skrutacyjnej,
G艂osowanie tajne,
Przedstawienie wynik贸w g艂osowania.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie roz艂o偶enia na raty przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 378).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 wrze艣nia 2009 r. (nr 36/09), 14 wrze艣nia 2009 r. (nr 38/09) (proj. Nr 379).
Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 (proj. Nr 380).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.


16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

18. Zamkni臋cie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-15 08:23:27
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-15 08:26:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1952

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.10.2009 07:25poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.10.2009 07:25poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.10.2009 07:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12475033