logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr XXXII/168/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci
stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. Nr 130, poz. 1087, z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Dz. U. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 42, poz. 335, Dz. U. Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na sprzeda偶, niezabudowanych dzia艂ek ewidencyjnych: nr 204/17 o pow. 0,0378 ha i nr 204/19 o pow. 0,0333 ha w obr臋bie ewidencyjnym 9 Pyrzyce.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH


UZASADNIENIE

Nieruchomo艣ci stanowi膮ce w艂asno艣膰 jednostek samorz膮du terytorialnego mog膮 by膰 przedmiotem obrotu w szczeg贸lno艣ci mog膮 by膰 przedmiotem sprzeda偶y.
Dzia艂ka ewidencyjna Nr 204/17 wydzielona zosta艂a z dzia艂ki nr 204/2 (teren szpitala), dzia艂ka nr 204/19 z dzia艂ki 204/12 (teren by艂ej przychodni dzieci臋cej). Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 przedmiotowe nieruchomo艣ci dla Powiatu Pyrzyckiego s膮 zb臋dne, uzasadnione jest ich trwa艂e rozdysponowanie poprzez sprzeda偶.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-02 15:07:58
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-02 15:07:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1657licznik odwiedzin: 11793331