logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
UCHWA艁A NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lucyny Sus艂owicz na dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z dnia 23 lipca 2009 r.

UCHWA艁A NR XXXII/163/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lucyny Sus艂owicz na dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z dnia 23 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 223 搂 1, art. 229 pkt. 4, i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz. U. Nr 229 poz. 1539 z 2008 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Po rozpatrzeniu skargi pani Lucyny Sus艂owicz zam. w Pyrzycach na dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z dnia 23 lipca 2009 r. (nr 33/09), Rada Powiatu uznaje si臋 za organ niew艂a艣ciwy do rozpatrzenia zarzutu dot. mobbingu, gdy偶 w艂a艣ciwym do rozpatrzenia jest S膮d Rejonowy S膮d Pracy w Stargardzie Szczeci艅skim. Uznaje si臋 za bezzasadn膮 skarg臋 w pozosta艂ym zakresie z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu, zobowi膮zuj膮c go do przes艂ania skar偶膮cej odpisu niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem celem poinformowania o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
UZASADNIENIE


Rada Powiatu uzna艂a, i偶 zarzuty zawarte w skardze w zakresie mobbingu mog膮 stanowi膰 naruszenie obowi膮zk贸w pracodawcy okre艣lonych w art. 94 Kodeksu pracy i jako sp贸r pracowniczy podlega艂by rozpatrzeniu przez S膮d Rejonowy S膮d Pracy w Stargardzie Szczeci艅skim.

Zarzuty dotycz膮ce prowadzonej statystyki w zakresie zaspokajania potrzeb duchowych mieszka艅c贸w. Opracowanie indywidualnego planu wsparcia mieszka艅c贸w wynika z Rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 19 pa藕dziernika 20005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) w sprawie dom贸w pomocy spo艂ecznej, a wykonanie okre艣lonego tym przepisem obowi膮zku zaspokajania potrzeb duchowych mieszka艅c贸w wymaga informacji w zakresie tych potrzeb. Po analizie wzorca dokumentu nie dopatrzono si臋 naruszenia praw osobistych podopiecznych Domu Pomocy Spo艂ecznej.

Post臋powanie wyja艣niaj膮ce nie potwierdzi艂o zlecenia wykonania prywatnego masa偶u.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-02 14:57:54
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-02 14:57:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1758licznik odwiedzin: 11793765