logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 34/2009 z dnia 18 wrze艣nia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 34/2009
z dnia 18 wrze艣nia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poprosi艂 o wprowadzenie do porz膮dku jeszcze jednej uchwa艂y Zarz膮du w sprawie dotycz膮cej finans贸w. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej o zmian臋 planu dochod贸w jednostki. Jednostka wypracowuje dodatkowe dochody przewy偶szaj膮ce kwot臋 uj臋t膮 w planie finansowym. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e zmiana planu mo偶e nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego zosta艂 ju偶 przygotowany projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu. Przed sesj膮 mo偶na wprowadzi膰 autopoprawk臋 obejmuj膮c膮 wnioskowane dochody. Jednocze艣nie mo偶na uj膮膰 w autopoprawce wniosek z艂o偶ony przez Likwidatora SPZOZ i niewykorzystane 艣rodki, zabezpieczone na obs艂ug臋 d艂ugu, przeznaczy膰 na sp艂at臋 wierzycieli SPZOZ, kt贸rzy podpisz膮 ugod臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 planu dochod贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej i przeznaczenia 艣rodk贸w na sp艂at臋 wierzycieli SPZOZ oraz zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania autopoprawki do projekt Nr 369 w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiany wynikaj膮 z decyzji Wojewody o ostatecznym rozliczeniu wcze艣niej przyznanych dotacji. Dotyczy艂y one przeprowadzenia poboru wojskowego, wykonania prac geodezyjnych oraz zada艅 nadzoru budowlanego. Do bud偶etu wprowadza si臋 r贸wnie偶 dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy na 艣wiadczenia dla os贸b nieobj臋tych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 1/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2009 rok. Zmiana wynika z decyzji Wojewody o podziale 艣rodk贸w na zadania, kt贸re nie zosta艂y uj臋te w uk艂adzie wykonawczym. Dlatego konieczne jest dodanie jeszcze jednego za艂膮cznika do uchwa艂y Nr 1/2009, o nazwie "Podzia艂 dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej, realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego szczebla powiatowego, na 2009 rok. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Przebudowa ulicy Jana Paw艂a II w Pyrzycach na odcinku od skrzy偶owania z ulic膮 Niepodleg艂o艣ci do skrzy偶owania z ulic膮 Wojska Polskiego" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok. Pojawi艂a si臋 mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania inwestycji prowadz膮cych do zwi臋kszenia p艂ynno艣ci ruchu i poprawy bezpiecze艅stwa komunikacyjnego. Zarz膮d wcze艣niej zdecydowa艂 o przyst膮pieniu do przebudowy ul. Jana Paw艂a II, maj膮cej na celu usprawnienie ruchu przed NZOZ Eskulap. Aby otrzyma膰 dofinansowanie nale偶y do 30 wrze艣nia 2009 r. z艂o偶y膰 wniosek wraz z uchwa艂膮 dokumentuj膮c膮 zapewnienie,
w roku 2010, 艣rodk贸w w艂asnych na realizacj臋 inwestycji. Wk艂ad w艂asny wynosi 50 % warto艣ci inwestycji, kt贸ra jest szacowana na 300 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 wysoko艣膰 dodatk贸w na tym samym poziomie, kt贸ry obowi膮zywa艂 przez minione trzy miesi膮ce. Starosta podda艂 pod g艂osowanie decyzj臋 o przyznaniu dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych zgodnie z wnioskiem tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 pa藕dziernika do 31 grudnia 2009 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o uroczysto艣ciach rocznicowych zwi膮zanych
z wybuchem II wojny 艣wiatowej, kt贸re odby艂y si臋 na terenie powiatu. Wyrazi艂 ubolewanie nad nisk膮 frekwencj膮 na uroczysto艣ci w Specjalnym O艣rodku Szkolono-Wychowawczym. Wielu zaproszonych, radnych i dyrektor贸w nie przyby艂o na widowisko przygotowane przez uczni贸w. Puste miejsca na widowni na pewno nie by艂y dla tych uczni贸w lekcj膮 patriotyzmu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 18 wrze艣nia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-30 15:14:40
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-30 15:14:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1926licznik odwiedzin: 12462644