logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXXII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 23 WRZE艢NIA 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 23 WRZE艢NIA 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Projekt uchwa艂y w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu (proj. Nr 363).
Podj臋cie uchwa艂y.
Odebranie 艣lubowania,
Ponowne stwierdzenie quorum.

7. Informacja o realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r.
Opinie sta艂ych komisji Rady.
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2009 r.
Dyskusja,
Przyjecie sprawozdania.

9. Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z Unii Europejskiej oraz wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono aplikacje.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej.
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2008/09
a) Ocena matur,
b) Analiza nauczania poszczeg贸lnych klas i typ贸w szk贸艂,
c) Wyposa偶enie i dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 zawodowych,
d) Stan bazy oraz stopie艅 jej wykorzystania,
e) Najpilniejsze potrzeby w zakresie pomocy dydaktycznych, remontowo-inwestycyjnych, personalnym.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2008/09 Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 361/A).
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/105/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r. (proj. Nr 361).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r. (proj. Nr 362).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady (proj. Nr 364).
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2009 r., 27 sierpnia 2009 r. (proj. Nr 367).
Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lucyny Sus艂owicz na dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z dnia 23 lipca 2009 r. (proj. Nr 368).
Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 365).
Opinia sta艂ych Komisji Rady,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009 (proj. Nr 366).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009 (proj. Nr 369).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 370).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 371).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009 (proj. Nr 372).
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

24. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci (proj. Nr 373).
Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
Dyskusja,
Podjecie uchwa艂y.

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

26. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

27. Zamkni臋cie obrad XXXII sesji Rady Powiatu.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-11 07:46:05
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-11 07:50:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2323

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.09.2009 06:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2009 06:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2009 06:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12435003