logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
UCHWA艁A Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego

UCHWA艁A Nr 44/09
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 lipca 2009 r.w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego


Na podstawie art 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n.zm.)) w zwi膮zku art. 9g ust.2, art 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋 co nast臋puje:


搂 1.


Na wniosek Nr 1/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. - nauczycielki biologii Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach , ubiegaj膮cej si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego, powo艂uje si臋 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 w celu przeprowadzenia egzaminu w sk艂adzie:

1. Anna Bajon - Przewodnicz膮cy Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadz膮cego - p.o dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;

2.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-08 13:18:07
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-08 13:18:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1577licznik odwiedzin: 11845964