logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2009
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Ireneusz Paw艂owski zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku uchwa艂y Zarz膮du w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz So艂ectwa Letnin drzew do wycinki z pasa drogowego oraz dw贸ch projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu i aneksu do porozumienia z firm膮 Budimex Dromex S.A. Andrzej Wabi艅ski zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Zmiana wynika艂a
z konieczno艣ci wprowadzenia do bud偶etu dotacji celowych przyznanych przez Wojewod臋 oraz dotacji z Gminy Warnice z przeznaczeniem na wsp贸艂finansowanie inwestycji na drodze powiatowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010. Podstawowym za艂o偶eniem opracowywanych plan贸w jest przyj臋cie wska藕nika wzrostu cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych, wska藕nika wzrostu wynagrodze艅
i wska藕nika wydatk贸w pozap艂acowych r贸wnych 0,0 %. Takie za艂o偶enie wynika
z faktu, 偶e nie s膮 jeszcze znane wska藕niki bud偶etu pa艅stwa. Po ich upublicznieniu trzeba b臋dzie wprowadzi膰 korekt臋 do bud偶etu powiatu, a tak ustalone wska藕niki u艂atwi膮 obliczanie wielko艣ci korekty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009. Informacja ta stanowi za艂膮cznik do projektu bud偶etu. Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ostatnia uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Zmiany zwi膮zane by艂y
z konieczno艣ci膮 utworzenia paragrafu, z kt贸rego b臋d膮 op艂acane sk艂adki cz艂onkowskie na rzecz stowarzyszenia, do kt贸rego przyst膮pi艂 Powiat Pyrzycki oraz z przesuni臋ciem 艣rodk贸w na dofinansowanie dokszta艂cania nauczycieli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz So艂ectwa Letnin drzew do wycinki
z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1561Z Polnik-Letnin-Brzesko. W ramach nieodp艂atnego przekazania drzew So艂ectwo Letnin dokona ich wycinki zgodnie
z warunkami i zasadami, kt贸re zostan膮 okre艣lone w odr臋bnej umowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/105/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego podj臋艂a uchwal臋 w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin od km 1+926 do km 2+282" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2009 rok. Projekt nie otrzyma艂 dofinansowania i nie jest realizowany. Uchylaj膮c膮 uchwa艂臋 zwolni si臋 艣rodki, kt贸re formalnie nadal przeznaczone s膮 na wskazany cel. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego przedstawiony przez Ireneusza Paw艂owskiego dotyczy艂 uchylenia uchwa艂y Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego podj臋艂a uchwal臋 w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Budowa brakuj膮cych chodnik贸w wraz z pracami towarzysz膮cymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 1577Z O膰wieka-Kosin oraz nr 1576Z Lubatowo-granica powiatu
w miejscowo艣ci Kosin" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2009 rok. Projekt nie otrzyma艂 dofinansowania i nie jest realizowany. Uchylaj膮c膮 uchwa艂臋 zwolni si臋 艣rodki, kt贸re formalnie nadal przeznaczone s膮 na wskazany cel. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 aneks do porozumienia zawartego z firm膮 Budimex Dromex S.A. w sprawie zasad i warunk贸w korzystania z dr贸g powiatowych. Na mocy tego aneksu sp贸艂ka Budimex Dromex mi臋dzy innymi wykona dodatkowo now膮 nawierzchni臋 bitumiczn膮 na odcinku 6 km oraz wyremontuje ulic臋 My艣liborsk膮 w Lipianach poprzez prze艂o偶enie nawierzchni brukowanej na odcinku ok. 300 m. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie aneksu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2009 r. Zarz膮d nie wni贸s艂 uwag do tre艣ci informacji i decydowa艂 o przekazaniu jej do Biura Rady Powiatu.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu i komisji:
- informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z Unii Europejskiej oraz wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono aplikacje,
- dzia艂alno艣膰 Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych,
- dzia艂alno艣膰 Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym. Podj臋cie pracy na stanowisku dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i komunikacji zostanie zaproponowane Waldemarowi K臋dziorze, a zaj臋cie stanowiska podinspektora w Wydziale Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa - Damianowi B艂a偶ejewskiemu.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 Zarz膮d o podpisaniu porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce o wsp贸艂finansowaniu inwestycji polegaj膮cej na budowie chodnika przy drodze Ryszewo-Brzezin.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 25 sierpnia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-07 13:54:10
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-07 13:54:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1929licznik odwiedzin: 12463316