logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2009
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki
do niniejszego protoko艂u.Ad.1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania : jednog艂o艣nie


Ad. 2.
Z uwagi na chwilow膮 nieobecno艣膰 Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Pana Andrzeja Jakie艂y Starosta przeszed艂 do punktu odnosz膮cego si臋 do Dr贸g Powiatowych mianowicie do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
Pan Starosta odda艂 g艂os w tej sprawie Panu Ireneuszowi Paw艂owskiemu Dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g w Pyrzycach. Pan Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂 na czym polegaj膮 zmiany. Zdaniem Pana Dyrektora nowy regulamin zasadniczo nie odbiega od poprzedniego , jedynie nazewnictwo zostaje zmienione, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 roku, kt贸re obliguje do zmian nazewnictwa pracownik贸w samorz膮dowych, polega to na dostosowaniu nazwy stanowiska do poziomu wykszta艂cenia oraz sta偶u pracy na danym stanowisku.
Uchwalenie nowego regulaminu zosta艂o poddane g艂osowaniu:4 osoby za, 1 osoba wstrzyma艂a si臋 od g艂osowania.


Ad. 3.

Nast臋pnie Starosta przeszed艂 do punktu odnosz膮cego si臋 do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2009 roku, w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. G艂os zabra艂 Pan Andrzej Jakie艂a Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 roku. Nr 97, poz. 674 z p贸z. zm. w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y wyodr臋bnia si臋 艣rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl臋dnieniem doradztwa metodycznego - w wysoko艣ci 1% planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a podzia艂u 艣rodk贸w dokonuje si臋 po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli. Szczeg贸艂owe zasady sposobu podzia艂u 艣rodk贸w oraz obszary dofinansowania okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznania tych 艣rodk贸w. Uchwa艂a zosta艂a przyj臋ta przez Zarz膮d w wyniku g艂osowania - jednomy艣lnie 5 g艂os贸w za


Ad. 4.

Wicestarosta Pan Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 spraw臋 wsp贸lnej inwestycji mi臋dzy Gmin膮 Pyrzyce a Starostwem Powiatowym, a mianowicie odcinka chodnika Ryszewo - Brzezin. Pan Jaros艂aw Stankiewicz wyszed艂 z pro艣b膮 do Radnych oraz do Burmistrza Pyrzyc o pomoc w dofinansowaniu inwestycji. Nast臋pnie zosta艂 przedstawiony Zarz膮dowi plan inwestycji Burmistrza Pyrzyc Pana Kazimierza Lipi艅skiego, w kt贸rym uwzgl臋dniony r贸wnie偶 temat chodnika w Brzesku od szko艂y podstawowej do posesji numer 129, og贸艂em 200 metr贸w.
Reasumuj膮c, dwie inwestycje kt贸re zostan膮 wykonane (cz臋艣ciowo). Zdaniem Pana Jaros艂awa Stankiewicza ten pomys艂 jest absurdalny. Nale偶y wykona膰 jedn膮 inwestycje, doci膮gn膮膰 j膮 do ko艅ca. Maj膮c nadzieje na porozumienie w tej sprawie Wicestarosta Pan Jaros艂aw Stankiewicz opu艣ci艂 Posiedzenie Zarz膮du celem spotkania si臋 z Burmistrzem Pyrzyc Panem Kazimierzem Lipi艅skim.
Nast臋pnie Pan Starosta Wiktor To艂oczko przedstawi艂 program tegorocznych Do偶ynek Archidiecezjalnych, wed艂ug informacji Arcybiskupa Andrzeja Dzi臋gi. Program sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci:
Spotkanie przy Placu Parafialnym na ulicy Staromiejskiej, Prezentacja Wie艅c贸w Do偶ynkowych, Msza 艢wi臋ta Dzi臋kczynna za tegoroczne plony oraz uroczysto艣ci Artystyczne mi臋dzy innymi wyst臋p Zespo艂u Pie艣ni i Ta艅ca z Pyrzyc. Program zosta艂 przedstawiony r贸wnie偶 Burmistrzowi Pyrzyc kt贸ry w odpowiedzi stwierdzi艂 i偶 Program Do偶ynkowy jest bardzo ubogi z tego wzgl臋du cz臋艣膰 trzecia powinna przybra膰 FORME JARMARKU. Propozycja Pana Burmistrza przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co:
Prezentacja Gmin i So艂ectw Ziemi Pyrzyckiej, Degustacja Potraw, Wyst臋py Zespo艂贸w Regionalnych, Pr贸by Celno艣ci Pr膮dem Wodnym przy Stawie "Z艂otej Rybki", Strzelanie z Wiatr贸wki, Koncert Zespo艂u "Pie艣ni i Ta艅ca". Starosta jak r贸wnie偶 Ks. Dziekan nie wyra偶aj膮 zgody na proponowany program Pana Burmistrza Kazimierza Lipi艅skiego.
Nast臋pnie w dniu, 13.08.09 r. Starosta b臋dzie go艣ci艂 Pani膮 dyrektor Kasy Rolniczej Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych. Pani Dyrektor szuka lokalu usytuowanego na parterze w celu obs艂ugi niepe艂nosprawnych interesant贸w. Lokal powinien mie膰 powierzchnie 250 m2., i b臋dzie si臋 w nim mie艣ci艂 oddzia艂 Krusu . Zdaniem Pana Starosty idealnym miejscem jest pomieszczenie internatu szko艂y RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w pe艂ni popiera przedsi臋wzi臋cie.
Kolejnym tematem Spraw R贸偶nych jest problem S膮du Grodzkiego, ot贸偶 Prezes S膮du Okr臋gowego ma w zamiarze likwidacje tej instytucji , kt贸ra od dziewi臋ciu lat mie艣ci si臋 w Pyrzycach, zapewniaj膮c miejsca pracy wielu osob膮. W zwi膮zku z powy偶szym Starosta planuje spotkanie z Prezesem S膮du Okr臋gowego w celu propozycji pozostawienia Wydzia艂u Karnego lub Cywilnego, W艂odarze Miast i Gmin popieraj膮 propozycje Pana Starosty.

Do og艂oszonego konkursu na stanowisko Dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji przyst膮pi艂o, 17 os贸b z czego 8 os贸b zosta艂o dopuszczonych do test贸w, r贸wnie偶 do Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Le艣nictwa i Rolnictwa na stanowisko Podinspektora Zg艂osi艂o si臋 6 os贸b. W planach jest zamiar aby do dnia 01.09.09.2009 rok wy艂onione zosta艂y ju偶 odpowiednie osoby oraz zaj臋艂y stanowisko pracy.
Zadaniem nowego Dyrektora b臋dzie znalezienie sposobu aby rejestracja pojazd贸w odbywa艂a si臋 sprawniej i szybciej.

Zdaniem Pana Starosty Wiktora To艂oczko nale偶y r贸wnie偶 wyja艣ni膰 przyczyn臋 zlikwidowania oddzia艂u Banku PKO w Lipianach, w kt贸rym od godziny otwarcia do zamkni臋cia sta艂o bardzo du偶o klient贸w, w chwili obecnej mieszka艅cy Lipian s膮 niezadowoleni tak膮 decyzj膮.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂a: Podpisy Cz艂onk贸w Zarz膮du:

1.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-07 13:53:49
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-07 13:53:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1962licznik odwiedzin: 11793760