logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 29/2009
z dnia 29 lipca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
o dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w. Anna Bajon p.o. dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂a, 偶e cz臋艣膰 zmian
w planie dochod贸w wynika z konieczno艣ci uporz膮dkowania zapisu dochod贸w
w klasyfikacji bud偶etowej. Nie powoduje to 偶adnych zmian finansowych. Zmiany finansowe wynikaj膮 z refundacji koszt贸w zatrudnienia pracownik贸w z Powiatowego Urz臋du Pracy. Wp艂ywy przekroczy艂y ju偶 planowan膮 kwot臋. Zmiany te mo偶na wprowadzi膰 uchwa艂膮 rady powiatu, dlatego b臋d膮 one uwzgl臋dnione w projekcie uchwa艂y rady powiatu przygotowywanym na najbli偶sz膮 sesj臋.
Zmiany w planie wydatk贸w zwi膮zane s膮 ze wzrostem koszt贸w energii elektrycznej i energii cieplnej. Wnioskowane kwoty wyliczono na podstawie kalkulacji, kt贸ra budzi w膮tpliwo艣ci i dlatego nale偶y przeprowadzi膰 analiz臋 ca艂ego bud偶etu szko艂y i dopiero wtedy wyst膮pi膰 do Zarz膮du z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatk贸w w formie uchwa艂y rady powiatu. Taki wniosek zostanie przygotowany
w miesi膮cu wrze艣niu 2009 r.
Ostatni punkt wniosku dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 26 900 z艂 z przeznaczeniem na dokonanie napraw w kuchni internatu wynikaj膮cych z zalece艅 pokontrolnych inspekcji sanitarnej. Ta zmiana mo偶e zosta膰 wprowadzona uchwa艂膮 zarz膮du.
Jaros艂aw Ileczko przypomnia艂, 偶e niedawno by艂 przeprowadzony remont sto艂贸wki i kuchni. Zaskakuj膮ce jest to, 偶e mimo nak艂ad贸w finansowych
w wysoko艣ci 50 tys. z艂 remont nie przyni贸s艂 planowanych efekt贸w. Starosta wyja艣ni艂, 偶e rozliczenie tego remontu nast膮pi w najbli偶szym czasie.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w zgodnie z propozycj膮 Anny Bajon w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i dotyczy艂a przesuni臋cia z rezerwy celowej kwoty 26 900 z艂 z przeznaczeniem na dokonanie napraw w kuchni internatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na sprzeda偶 trzech dzia艂ek niezabudowanych po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym 12 miasta Pyrzyce. Ze wzgl臋du na brak oferent贸w przetargi zako艅czy艂y si臋 wynikiem negatywnym. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu, obni偶aj膮c ceny wywo艂awcze dzia艂ek o 20 %. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂aniach zwi膮zanych z przygotowaniem sztandaru powiatu. Komisja Heraldyczna wyda艂a negatywn膮 opini臋 o projekcie sztandaru. W uzasadnieniu zarzucono mi臋dzy innymi niezgodno艣膰 herbu powiatu z zasadami heraldyki. Herb stanowi g艂贸wny element sztandaru, dlatego w celu uzyskania pozytywnej opinii o projekcie sztandaru nale偶y poprawi膰 herb powiatu. W艂a艣ciwym wydaje si臋 doprowadzi膰 do stanu zgodnego z zasadami heraldyki wizerunek herbu powiatu, a nast臋pnie opracowa膰 projekt sztandaru. Jednocze艣nie mo偶na wprowadzi膰 zmiany we fladze powiatu oraz ustanowi膰 insygnia. Wszystkie te symbole powiatu nale偶y przes艂a膰 w jednym wniosku do zaopiniowania Komisji Heraldycznej i wprowadzi膰 uchwa艂膮 rady powiatu, uchylaj膮c wcze艣niejsze uchwa艂y
w sprawie herbu i flagi. Aby mie膰 pewno艣膰, 偶e opinia Komisji Heraldycznej b臋dzie pozytywna, nale偶a艂oby zleci膰 wykonanie projekt贸w symboli powiatu profesjonalnej pracowni. Wi膮偶e si臋 to z poniesieniem dodatkowych koszt贸w, rz臋du 14 tys. z艂. Informacja ta zostanie skierowana do przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 29 lipca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-07 13:53:25
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-07 13:53:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1875licznik odwiedzin: 12463485