logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Uchwa艂a Nr 24/2009
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 13 maja 2009 r.


w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), art. 60 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Do sk艂adu komisji inwentaryzacyjnej powo艂uje si臋 cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu:
1) Marek Mazur,
2) Ireneusz Paw艂owski.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.

Traci moc uchwa艂a Nr 11/2007 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 11 maja 2007 r.Zarz膮d Powiatu:

Wiktor To艂oczko ..........................
Jaros艂aw Stankiewicz ..........................
Marek Mazur ..........................
Ireneusz Paw艂owski ..........................
Jaros艂aw Ileczko ..........................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 12:49:04
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 12:49:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1598licznik odwiedzin: 11842816