logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2009
z dnia 24 czerwca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie dzia艂alno艣ci Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 15 tys. z艂, gdy偶 dotacja przyznana z bud偶etu pa艅stwa, w wysoko艣ci 7 tys. z艂 jest niewystarczaj膮ca do prowadzenia dzia艂alno艣ci Punktu Interwencji Kryzysowej. Zgodnie z opini膮 Skarbnika to zadanie nale偶y do zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej. Powiat realizuj膮c zadanie zlecone powinien otrzyma膰 od zlecaj膮cego 艣rodki wystarczaj膮ce do jego realizacji.
W zwi膮zku z tym nale偶y wyst膮pi膰 do Wojewody o zabezpieczenie 艣rodk贸w
w wysoko艣ci wystarczaj膮cej do realizacji zleconego zadania. Do czasu uzyskania dotacji mo偶na dokona膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w z innego rozdzia艂u w ramach dzia艂u 852 - Pomoc spo艂eczna. Starosta zaproponowa艂, aby utrzyma膰 Punkt Interwencji Kryzysowej i zapewni膰 艣rodki na dzia艂anie zgodnie z mo偶liwo艣ciami wskazanymi przez Skarbnika. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o por臋czenie kredytu, stanowi膮cego wk艂ad w艂asny Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego przy realizacji inwestycji dofinansowywanej przez Uni臋 Europejsk膮. Inwestycja polega na modernizacji oczyszczalni 艣ciek贸w oraz budowie sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach. Starosta wyrazi艂 zdziwienie, 偶e przedsi臋biorstwo, kt贸rego w艂a艣cicielem jest gmina, wyst臋puje do powiatu o por臋czenie kredytu na zadanie nie nale偶膮ce do kompetencji powiatu. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Komunalne ma jeszcze inne mo偶liwo艣ci zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego, a zadanie w ca艂o艣ci nale偶y do zada艅 gminy. Starosta doda艂, 偶e potrzeby powiatu w dziedzinie inwestycji drogowych s膮 tak wielkie, 偶e wielomilionowe por臋czenie kredytu na inwestycj臋 komunaln膮 gminy by艂oby niezrozumia艂e. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e tego wniosku nie powinien rozpatrywa膰.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zarz膮d podj膮艂 wcze艣niej uchwa艂臋 w tej sprawie. Jednak ze wzgl臋du na to, 偶e Ireneusz Paw艂owski, wskazany w tej uchwale, jako cz艂onek komisji jednocze艣nie mo偶e wyst臋powa膰, jako przejmuj膮cy mienie proponuje si臋 wy艂膮czy膰 go ze sk艂adu komisji. Jego miejsce w komisji zajmie Jaros艂aw Ileczko. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na dzier偶aw臋 dzia艂ek ewidencyjnych oznaczonych numerami od 123 do 128, po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Ze wzgl臋du na brak oferent贸w w drugim ju偶 przetargu na dzier偶aw臋 tych dzia艂ek, przetarg wyznaczonym na dzie艅 18 czerwca 2009 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Wnioskuje si臋 o og艂oszenie trzeciego przetargu. Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂, aby udost臋pni膰 te dzia艂ki Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Szko艂a dysponuje sprz臋tem rolniczym i mo偶e zagospodarowa膰 ten teren lub prowadzi膰 prace polowe w ramach praktyk uczniowskich. Starosta wyja艣ni艂, 偶e ta propozycja zostanie rozwa偶ona po przeprowadzeniu trzeciego przetargu. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie trzeciego przetargu, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Do struktury Szpitala wprowadza si臋 dzia艂 farmacji szpitalnej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 24 czerwca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:49:00
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:49:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2077licznik odwiedzin: 12463495