logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 22/2009
z dnia 28 maja 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Z porz膮dku wyprowadzono punkty dotycz膮ce wniosk贸w o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala i dyrektorowi ZOL. Jaros艂aw Ileczko wni贸s艂 uwag臋 do protoko艂u z ostatniego posiedzenia. Poprosi艂, aby uzupe艂ni膰 zapis o zmianie w porz膮dku. Porz膮dek oraz uzupe艂niony protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e zmiana jest zwi膮zana z otrzymaniem dotacji od Wojewody na sfinansowanie koszt贸w komisji poborowej. Starosta sprostowa艂,
偶e obecnie u偶ywa si臋 nazwy komisji kwalifikacji wojskowej. Skarbnik wyja艣ni艂,
偶e w klasyfikacji bud偶etowej nadal funkcjonuje rozdzia艂 o nazwie komisje poborowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Zmiany s膮 zwi膮zane
z uruchomieniem 艣rodk贸w z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wk艂ad w艂asny realizacji nast臋pnego etapu programu "Wi臋cej wiem 艂atwiej zdam" oraz na wk艂ad w艂asny zwi膮zany z wnioskiem do Ministerstwa O艣wiaty na uzupe艂nienie 艣rodk贸w
z rezerwy og贸lnej z przeznaczeniem na zakup us艂ug remontowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli
i udzielania obni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym. Anna Bajon p.o. dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂a, 偶e nowelizacja Karty Nauczyciela wymaga zmiany uchwa艂 obowi膮zuj膮cych od 2005 r., kt贸re dotyczy艂y tych samych spraw. W nowej uchwale ustala si臋 zasady rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli pracuj膮cych na podstawie zmiennego pensum np. prowadz膮cy praktyki zawodowe, ustala si臋 zasady udzielania i wymiar obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla nauczycieli zajmuj膮cych stanowiska kierownicze oraz zasady obliczania 艣redniego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie r贸偶nych pensum. Uchwa艂a nie musi uzyska膰 opinii Kuratora, jest jedynie opiniowana przez zwi膮zki zawodowe. Opinia ta nie jest wi膮偶膮ca. Uzyskano ju偶 opini臋 Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego, do czasu sesji zostanie uzupe艂niona opinia OPZZ Solidarno艣膰. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2008 r. Sprawozdanie by艂o wcze艣niej szeroko omawiane i Zarz膮d zatwierdzi艂 je podejmuj膮c uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2008 r. R贸wnie偶 to sprawozdanie by艂o wcze艣niej omawiane i Zarz膮d zatwierdzi艂 je podejmuj膮c uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie kary umownej firmie TRAB Mosty, Projektowanie, Nadz贸r oraz uzupe艂nienie tego wniosku stanowi膮ce uzasadnienie wymagane z mocy uchwa艂y Nr XX/100/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa. Z uzasadnienia wynika, 偶e wyp艂acenie kary spowoduje zagro偶enie jej dalszego funkcjonowania. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 przedstawion膮 argumentacj膮 i wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie kary umownej naliczonej firmie TRAB Mosty, Projektowanie, Nadz贸r za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa mostu w ci膮gu ulicy Cmentarnej w mie艣cie Pyrzyce. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady na sesji i na posiedzeniach komisji Rady Powiatu:
- Stan i sytuacja dr贸g Powiatu Pyrzyckiego.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
- Informacja o skupie zb贸偶 ze zbior贸w w roku 2008 i przygotowanie do skupu
w roku bie偶膮cym w Powiecie Pyrzyckim.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
- Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Wykorzystanie obiekt贸w sportowych administrowanych przez powiat.
- Propozycja letniego wypoczynku m艂odzie偶y.
- Przygotowanie do naboru w roku szkolnym 2009/2010. Informacja
o kierunkach kszta艂cenia.
- Dom Dziecka w Czernicach.
- Sytuacja Szpitala Powiatowego, SPZOZ w Likwidacji, ZOL.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 pismo gratulacyjne od Burmistrza Pyrzyc z okazji Dnia Samorz膮dowca.
Nast臋pnie przedstawi艂 informacj臋 o przej臋ciu nieruchomo艣ci zajmowanej przez Inspektorat Weterynaryjny na mocy aktu darowizny od Gminy Pyrzyce. Decyzj膮 s膮du ta nieruchomo艣膰 przesz艂a na rzecz Skarbu Pa艅stwa. Powiat b臋dzie si臋 ubiega膰 o jej przekazanie powiatowi.
Marek Mazur poinformowa艂 o niezadowoleniu radnych Rady Miejskiej w Lipianach. Niezadowolenie wywo艂a informacja o nier贸wnym dzieleniu dotacji powiatu na realizacj臋 zada艅 na drogach powiatowych w poszczeg贸lnych gminach. Zarzucano powiatowi faworyzowanie Gminy Pyrzyce. Marek Mazur doda艂, 偶e zarzuty by艂y kierowane do niego, jako cz艂onka Zarz膮du Powiatu.
Starosta zadeklarowa艂, 偶e doprowadzi do wyja艣nienia tej sprawy, gdy偶 wynika ona z niedoinformowania. Informacje z dzia艂alno艣ci na drogach powiatowych zostan膮 przekazane na r臋ce przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Lipianach.
Marek Mazur zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du z ponown膮 pro艣b膮 o podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu wyremontowanie ulicy My艣liborskiej w Lipianach. Wielokrotnie ten temat by艂 poruszany na posiedzeniach Zarz膮du i Rady. Obecnie stan tej ulicy jest tragiczny.
Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e wykonanie remontu tej drogi zadeklarowa艂a firma Budimex, kt贸ra przewozi materia艂y do budowy trasy S3. Jednak nie mo偶e rozpocz膮膰 remontu w dogodnym dla niej czasie. Ulica My艣liborska stanowi zabytek i jest pod nadzorem Konserwatorem Zabytk贸w. Zakres i przebieg remontu musi by膰 uzgodniony z Konserwatorem. Firma Dromex nie chce samodzielnie ponosi膰 wszystkich koszt贸w, gdy偶 z tej drogi korzysta r贸wnie偶 inna firma transportuj膮ca materia艂y do budowy innego odcinka trasy S3. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych planuje na pocz膮tku czerwca doprowadzi膰 do spotkania z przedstawicielami obu firm i ustalenia dzia艂a艅, kt贸re pozwol膮 na przywr贸cenie dobrego stanu ulicy My艣liborskiej.
Jaros艂aw Ileczko podzi臋kowa艂 Wicestaro艣cie i Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych za szybk膮 interwencj臋 w sprawie naprawy drogi na odcinku Mielno-Za艂臋偶e. Poinformowa艂, 偶e wiedz膮c o planowanych naprawach powstrzyma艂 rolnik贸w od zablokowania przejazdu t膮 drog膮 w formie protestu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 28 maja 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:47:44
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:47:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2075licznik odwiedzin: 12483255