logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2009
z dnia 13 maja 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadza si臋 艣rodki na realizacj臋 projekt贸w: "Przez wiedz臋 do pracy IV" (wyr贸wnywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne), "Tam gdzie nie ma poradni - Bli偶ej miejsca zamieszkania", "Nauka przez poznanie" i "Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w". 艁膮cznie bud偶et zwi臋kszy si臋 po stronie dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋 622 811 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego we wsp贸lnym przedsi臋wzi臋ciu realizowanym przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powiat Pyrzycki jest cz艂onkiem Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, a realizacja przez Zwi膮zek projektu b臋dzie stanowi膰 przedsi臋wzi臋cie wsp贸lne powiat贸w - cz艂onk贸w Zwi膮zku. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy uzasadnia艂, 偶e celowe i wskazane jest uczestniczenie naszego powiatu w przedmiotowym projekcie, w tym uczestniczenie w kosztach wsp贸lnych tego projektu oraz pokrywanie ewentualnych wynik艂ych z niego strat. Dofinansowanie projektu wynosi 85 % jego warto艣ci i nie przekroczy kwoty 3 603 714 euro, a szacowany koszt kwalifikowany projektu wynosi膰 b臋dzie 4 239 663 euro. W 2009 r. koszty wsp贸lne przedsi臋wzi臋cia przypadaj膮ce na powiat b臋d膮 wynosi膰 65 000 z艂. 艢rodki te b臋d膮 pochodzi艂y z funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym i nie obci膮偶膮 bud偶etu powiatu. Projekt b臋dzie realizowany w okresie do ko艅ca kwietnia 2011 r. W projekcie we藕mie udzia艂 18 powiat贸w, dlatego jego realizacja pod wzgl臋dem formalnym i technicznym b臋dzie znacznie utrudniona. Do rozwi膮zania b臋dzie jeszcze kwestia p贸藕niejszego finansowania udzia艂u poszczeg贸lnych powiat贸w. Nie da si臋 te偶 dok艂adnie przewidzie膰 wszystkich koszt贸w, gdy偶 s膮 one przeliczane wed艂ug kursu euro. Zagro偶eniem jest r贸wnie偶 termin zako艅czenia projektu, po kt贸rym, w przypadku nie doko艅czenia prac geodezyjnych, mog膮 one nie zosta膰 dofinansowane. Jednak pomimo istnienia pewnych w膮tpliwo艣ci, korzy艣ci wynikaj膮ce z tego projektu s膮 zbyt znacz膮ce, aby zrezygnowa膰 z przyst膮pienia do niego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W zwi膮zku z tym, 偶e wyp艂ata stypendi贸w w ramach projektu "Przez wiedz臋 do pracy IV" musi nast膮pi膰 do ko艅ca maja 2009 r. i z wprowadzeniem zmian w bud偶ecie nie mo偶na zaczeka膰 do planowanej sesji czerwcowej, Starosta zaproponowa艂 zwo艂anie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Do porz膮dku sesji zg艂oszono dwa, wcze艣niej przyj臋te projekty uchwa艂.
Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Uchwa艂a wynika艂a
z decyzji Wojewody o przyznaniu powiatowi dotacji celowej na pomoc spo艂eczn膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami niewykorzystanych 艣rodk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009. Zenon Mirowski dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa przedstawi艂 podzia艂 艣rodk贸w na dofinansowanie poszczeg贸lnych zada艅. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e w艣r贸d nich nie ma zadania polegaj膮cego na ochronie sk艂adowiska w Krzemlinie. Zenon Mirowski wyja艣ni艂, 偶e zostanie ono uwzgl臋dnione przy nast臋pnym podziale 艣rodk贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zgod臋 na nieodp艂atne opublikowanie symboli powiatu. Dr Wojciech Drelicharz z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiello艅skiego zamierza opublikowa膰 symbole powiatu w ksi膮偶ce pt. "Herby wojew贸dztw i powiat贸w Polski wsp贸艂czesnej". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w z Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Do podzia艂u przeznaczono kwot臋 86 000 z艂 z subwencji o艣wiatowej. 艢wiadczenia zostan膮 wyp艂acone do ko艅ca maja. Pozosta艂a cz臋艣膰 艣rodk贸w zostanie wyp艂acona we wrze艣niu. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i upowa偶ni艂 Skarbnika do uj臋cia tych 艣rodk贸w w uchwale Zarz膮du w sprawie zmian w bud偶ecie.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Cz艂onkami komisji byli Marek Mazur i Edward Sad艂owski. W zwi膮zku z tym, 偶e Edward Sad艂owski przesta艂 by膰 cz艂onkiem Zarz膮du zasz艂a konieczno艣膰 wyboru cz艂onka Zarz膮du, kt贸ry zajmie jego miejsce w komisji. Do komisji zaproponowano Ireneusza Paw艂owskiego. Kandydat wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gminy I艅sko stanowi膮cych ul. Zielon膮, Kolejow膮 i Krzyw膮 w mie艣cie I艅sko
w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Pyrzyce, dnia 13 maja 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:46:47
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:46:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1971licznik odwiedzin: 12481406