logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o naborze

w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaj臋膰 dydaktyczno - wyr贸wnawczych w tym zw艂aszcza w zakresie praktycznych form nauczania - sta偶e i praktyki

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 37/2009
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 czerwca 2009 r.


OG艁OSZENIE
o otwartym naborze na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach
konkursu otwartego 1/9.2/09
w okresie realizacji od 01.09.2009 r. do 30.11.2011 r.
na podstawie art. 28a, ust 4, pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z p贸藕n. zm.) Powiat Pyrzycki og艂asza otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/09 "Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego"

Celem projektu jest:
Wsparcie uczni贸w poprzez realizacj臋 szkolenia teoretycznego i praktycznego (sta偶e i praktyki zawodowe) z zakresu jednego lub kilku wybranych spo艣r贸d nast臋puj膮cych kierunk贸w: technik mechanizacji rolnictwa, technik 偶ywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista technik urz膮dze艅 sanitarnych.

Minimalny zakres zada艅 przewidziany dla partnera:
1. wsp贸艂udzia艂 w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu,
2. wsp贸艂udzia艂 w rekrutacji uczestnik贸w projektu,
3. dokumentowanie dzia艂a艅 przypisanych partnerowi,
4. opracowanie narz臋dzi do monitoringu i ewaluacji,
5. realizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu jednego lub kilku wybranych spo艣r贸d nast臋puj膮cych kierunk贸w: technik mechanizacji rolnictwa, technik 偶ywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista technik urz膮dze艅 sanitarnych.
Wymagania wobec partnera:
1. do艣wiadczenie i potencja艂 do realizacji projekt贸w o podobnej tematyce,
2. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 na rzecz o艣wiaty (na rzecz uczni贸w, tj. praktycznych form nauczania - metodyka i tre艣膰),
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu, zarz膮dzania projektem oraz jego rozliczanie;
4. posiadanie zasob贸w niezb臋dnych do realizacji projektu (kadry, sprz臋t techniczny, infrastruktur臋 oraz mo偶liwo艣ci organizacyjnych), w tym uprawnienia z zakresu pedagogiki.
Oferty sk艂adane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 sporz膮dzone w j臋zyku polskim i zawiera膰:
1. dane zg艂aszaj膮cego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
2. informacje na temat wk艂adu partnera w realizacj臋 projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
3. przedstawienie koncepcji realizacji sta偶y lub praktyk zawodowych,
4. szacunkow膮 wycen臋 zada艅 przewidzianych dla partnera,
5. przedstawienie rodzaju i wysoko艣ci koszt贸w w艂asnych ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,
6. przedstawienie harmonogramu realizacji poszczeg贸lnych zada艅 w projekcie przy za艂o偶eniu, 偶e dzia艂ania projektowe skierowane do uczni贸w b臋d膮 realizowane w okresie od 1 wrze艣nia 2009 r. do 30 listopada 2011 r.
Oferty przygotowane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 zgodne z zasadami realizacji PO KL oraz obowi膮zuj膮cym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dost臋pne s膮 na stronie www.efs.gov.pl.
Wraz z ofert膮 nale偶y przed艂o偶y膰:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci膮gu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych (dokumenty potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em),
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w szczeg贸lno艣ci: bilans, rachunek wynik贸w lub rachunek zysk贸w i strat, informacja dodatkowa za 2008 rok (lub pe艂en rok obrotowy),
3. pisemne o艣wiadczenie o nie zaleganiu z p艂atno艣ciami na rzecz podmiot贸w publiczno - prawnych,
4. pe艂nomocnictwo do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli (w przypadku, gdy umow臋 b臋d膮 podpisywa艂y osoby inne ni偶 uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru S膮dowego),
5. dokumenty po艣wiadczaj膮ce kwalifikacje i przygotowanie os贸b odpowiedzialnych za realizacj臋 dzia艂a艅 projektu,
6. do艣wiadczenie w realizacji projektu o podobnym charakterze,
7. deklaracja gotowo艣ci przyst膮pienia do projektu
Przy wyborze partnera oceniane b臋dzie m.in.:
1. zgodno艣膰 dzia艂ania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wk艂ad potencjalnego partnera w realizacj臋 projektu,
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
4. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 o podobnym charakterze.

Og艂aszaj膮cy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunk贸w realizacji zadania oraz uniewa偶nienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zada艅 partner贸w zostanie podana do wiadomo艣ci publicznej na stronie www.pyrzyce.pl

Termin sk艂adania (wp艂ywu) ofert - 26 czerwca 2009 roku do godz. 1200
Otwarcie ofert odb臋dzie si臋 w dniu 26 czerwca 2009 roku o godzinie 1300
Rozstrzygni臋cie naboru nast膮pi w dniu 29 czerwca 2009 r. do godz. 1500

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkni臋tego nr 1/9.2/09. Wsparcie uczni贸w w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zaj臋膰 dydaktyczno-wyr贸wnawczych
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub poczt膮 pod adresem (decyduje data wp艂ywu):
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Dodatkowe informacje na temat konkursu mo偶na uzyska膰 telefonicznie pod numerem (091) 570 07 57 wew. 206.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC24.5 KB POBIERZWynik naboru2009-06-30 14:30:16572

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-06-05 09:11:47
Data ostatniej modyfikacji : 2009-06-12 09:34:58
Liczba wy艣wietle艅 : 2726

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.06.2009 08:16poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.06.2009 08:14poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.06.2009 08:13poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.06.2009 08:12poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.06.2009 08:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818385