logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.


Uchwa艂a Nr XXIX/143/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 59 ust. 1, 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 2009 r. Nr 6, poz.33) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Likwiduje si臋 z dniem 31 sierpnia 2009 r. I Liceum Profilowane wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY POWIATU

JERZY MAREK OLECH


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-25 12:08:57
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-25 12:08:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1780licznik odwiedzin: 11811655