logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwa艂a Nr XXVIII/137/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, w zwi膮zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr .97, poz. 674, zm. Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 96, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz.1103, Nr 176,poz. 1238, Nr 191,poz. 1369, Nr 247,poz.1821;z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 1 poz.1) oraz rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og贸lnych warunk贸w przyznawania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac臋 w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181; zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56 poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257), po uzgodnieniu ze zwi膮zkami zawodowymi zrzeszaj膮cymi nauczycieli Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Ustala si臋 "Regulamin wynagradzania nauczycieli w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki", stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego


搂 3.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECHTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC131 KB POBIERZza艂膮cznik2009-05-25 12:03:49660

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-25 12:03:36
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-25 12:03:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1907licznik odwiedzin: 11845802