logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2008/2009 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych

Uchwa艂a Nr XXVIII/136/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2008/2009 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Przyst臋puje si臋 do realizacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2008/2009 w szko艂ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pyrzycki na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Dzia艂ania 2.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa.

搂 2.

Ustala si臋 Regulamin przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2008/2009 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego prowadzonych przez powiat pyrzycki na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Dzia艂ania 2.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Warunkiem realizacji programu stypendialnego jest otrzymanie przez Powiat Pyrzycki 艣rodk贸w przyznanych na ten cel przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie w ramach Dzia艂ania 2.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC203 KB POBIERZza艂膮cznik2009-05-25 12:03:01613

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-25 12:02:43
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-25 12:02:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1930licznik odwiedzin: 11813819