logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 11 marca 2009 r.
2. 18 marca 2009 r.
3. 25 marca 2009 r.
4. 1 kwietnia 2009 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego, jako cz艂onka wspieraj膮cego, do stowarzyszenia pn. "Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci" z siedzib膮 w Nowych Bielicach.
- W sprawie zmiany plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach. W zwi膮zku z przej艣ciem obecnego dyrektora, pani Anny Zasadzi艅skiej na urlop macierzy艅ski. Pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora, na czas tego urlopu, powierzono pani Krystynie Konik.
- W sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych w Powiecie Pyrzyckim w roku 2009.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej, ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dla kt贸rych podmiotem, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad jest powiat pyrzycki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Nagroda b臋dzie przyznawana przez Zarz膮d Powiatu na wniosek w艂a艣ciwej rady spo艂ecznej.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie porozumienia z Gmin膮 Bielice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnika w Babinie. Inwestycja prowadzona jest przez Gmin臋 Bielice na podstawie dokumentacji sporz膮dzonej przez Gmin臋. Na sfinansowanie budowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zabezpieczy艂 w swoim bud偶ecie kwot臋 25 tys. z艂.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie nieu偶ywanego, przeznaczonego do kasacji, sprz臋tu komputerowego na rzecz stowarzyszenia "U Pana Boga za Piecem". Sprz臋t stanowi膮 dwa komputery i jeden monitor, znajduj膮ce si臋 na stanie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- W sprawie uruchomienia w Szpitalu Powiatowym poradni medycyny sportowej. zarz膮d przeznaczy艂 z rezerwy og贸lnej kwot臋 15 tys. z艂 na zakup sprz臋tu do poradni.
- W sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2008 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych na okres od kwietnia do czerwca 2009 r. W stosunku do dodatk贸w obowi膮zuj膮cych do dnia 30 marca, w zwi膮zku ze zmian膮 na stanowisku dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, przyznano dodatek w wysoko艣ci 35 % wynagrodzenia zasadniczego dla p.o. dyrektora, pozostawiaj膮c pozosta艂e bez zmian.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o dofinansowanie w kwocie 45 000 z艂 zakupu dw贸ch zbiornik贸w filtruj膮cych wod臋 z w艂asnego uj臋cia. Zarz膮d nie znalaz艂 mo偶liwo艣ci wygospodarowania w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na ten cel.
- W sprawie wniosku Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozmieszczenia pomieszcze艅 szpitala zgodnie z aktualnymi wymogami, o koszcie szacowanym na 120 tys. z艂. Zarz膮d nie znalaz艂 mo偶liwo艣ci wygospodarowania w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na ten cel.
- W sprawie porozumienia Powiatu Pyrzyckiego z Gmin膮 Warnice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnik贸w w miejscowo艣ci Re艅sko. Inwestorem b臋dzie Zarz膮d Dr贸g Powiatowych, a Gmina Warnice przeka偶e Powiatowi dotacj臋 w wysoko艣ci 50 %.warto艣ci rob贸t.
- W sprawie porozumienia Powiatu Pyrzyckiego z Gmin膮 Przelewice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnik贸w w miejscowo艣ci Kosin. Powiat ma zarezerwowane dla Gminy Przelewice 艣rodki w wysoko艣ci 120 tys. z艂. Inwestorem b臋dzie Gmina Przelewice, a jej udzia艂 finansowy wyniesie 80 tys. z艂.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za IV kwarta艂 2008 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2008 r.
- informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 10 grudnia 2008 r. do 17 lutego 2009 r. wydano 41 skierowa艅.
- Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim.
- Opieka spo艂eczna na terenie powiatu.
- Medycyna Szkolna.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

5 marca
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
6 marca
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet z cz艂onkami stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
10 marca
- Spotkanie z przedstawicielami firm wsp贸艂pracuj膮cymi ze stowarzyszeniem "Nasz Szpital".
12 marca
- Spotkanie w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.
- Turniej Pi艂ki R臋cznej Ch艂opc贸w o Puchar Trenera Reprezentacji Polski.
- 13 marca
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie w sprawie utworzenia w Pyrzycach Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych.
14 marca
- Fina艂 Mistrzostw Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pi艂ce Siatkowej Ch艂opc贸w w kategorii m艂odzik贸w.
16 marca
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego Jerzym Markiem Olechem.
18 marca
- Spotkanie z Wojewod膮 Zachodniopomorskim Marcinem Zydorowiczem.
- Narada Roczna Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach.
19 marca
- Spotkanie w sprawie wprowadzenie normy ISO i elektronicznego obiegu dokument贸w w Starostwie.
- Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w Starostwie w sprawie utworzenia w Pyrzycach Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych.
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu W贸jt贸w i Burmistrz贸w Powiatu Pyrzyckiego.
20 marca
- Walne zgromadzenie Zarz膮du Sp贸艂ek Wodnych w Urz臋dzie Gminy Kozielice.
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Kl臋ska, pow贸d藕, czy huragan - Stra偶 Po偶arna ci pomaga".
21 marca
- Rajd 呕egnaj Zimo - Witaj Wiosno.
- I Mi臋dzynarodowe Mistrzostwa Polski Freestyle w Trikach Pi艂karskich.
24 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
25 marca
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
- Konferencja z udzia艂em Jaros艂awa Dudy Sekretarza Stanu, Pe艂nomocnika Ministra do spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych w Koszalinie.
26 marca
- Konferencja "Mechanizmy skutecznego programowania koniunktury gospodarczej w kontek艣cie globalnego kryzysu finansowego" w Ko艂obrzegu.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Dzie艅 Sponsora w Lipianach.
27 marca
- Szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska" w Szczecinie.
28 marca
- XXXVIII Biegi Gryfit贸w na stadionie im. Leszka S艂oninki w Pyrzycach.
- VIII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Samorz膮d贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bobolicach i w Bia艂ym Borze.
30 marca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie z delegacj膮 niemieck膮 ze Schwedt w sprawie wsp贸艂pracy i funkcjonowania dom贸w pomocy spo艂ecznej.
- Konferencja naukowa "10 lat samorz膮du powiatowego w Polsce" w Ko艂obrzegu.
31 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Posiedzenie Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
1 kwietnia
- Spotkanie w PFRON w Szczecinie.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-08 11:23:22
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-08 11:23:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2085licznik odwiedzin: 11796128