logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 17/2009
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Regulamin okre艣la wysoko艣膰 sk艂adnik贸w wynagrodzenia dla nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu. Dotychczas regulamin by艂 uchwalany na ka偶dy rok. Obecnie zmiany w Karcie Nauczyciela znios艂y ten obowi膮zek i regulamin jest uchwalany na czas nieokre艣lony. Regulamin zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi zrzeszaj膮cymi nauczycieli. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. W bud偶ecie powiatu jest utworzony fundusz na nagrody dla nauczycieli przyznawane za ich osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze. Stanowi on, co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodze艅 osobowych. Regulamin zosta艂 zaopiniowany przez zwi膮zki zawodowe zrzeszaj膮ce nauczycieli. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 20 kwietnia 2009 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-08 10:55:09
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-08 10:55:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1822licznik odwiedzin: 12462676