logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2009
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU zamierza艂 w roku szkolnym 2009/2010 uruchomi膰 kierunek kszta艂cenia w ramach innowacji pedagogicznych profil: prawno-policyjny. Jednak Kurator O艣wiaty ju偶 zamkn膮艂 procedur臋 ustalania oferty edukacyjnej na rok szkolny 2009/2010. W zwi膮zku z tym wniosek jest ju偶 nieaktualny. Mo偶e zosta膰 uwzgl臋dniony przy planowaniu oferty edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011. Dyrektor Jakie艂a poprosi艂 o wycofanie wniosku z porz膮dku obrad Zarz膮du. Starosta wyrazi艂 zgod臋.
Przy okazji dyrektor Jakie艂a poinformowa艂 Zarz膮d o zg艂oszeniu powiatu do udzia艂u w podziale 艣rodk贸w przyznanych przez Zarz膮d Wojew贸dztwa na stypendia unijne dla uczni贸w. W zwi膮zku z tym wymagana jest uchwa艂a rady powiatu o przyst膮pieniu do konkursu i okre艣laj膮ca regulamin przyznawania stypendi贸w. Do ko艅ca maja 250 uczni贸w mo偶e otrzyma膰 wyp艂at臋 stypendi贸w z wyr贸wnaniem za osiem miesi臋cy. Terminy na艂o偶one przez Zarz膮d Wojew贸dztwa mog膮 spowodowa膰 to, 偶e konieczne b臋dzie zwo艂anie sesji nadzwyczajnej rady powiatu w celu podj臋cia wymaganej uchwa艂y.

Ad. 2.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 porozumienie Powiatu Pyrzyckiego z Gmin膮 Przelewice w sprawie budowy chodnik贸w w miejscowo艣ci Kosin. 艢rodki na realizacj臋 tego zadania zosta艂y zabezpieczone uchwa艂膮 Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazwa "Budowa brakuj膮cych chodnik贸w wraz z pracami towarzysz膮cymi w ci膮gu drogi powiatowej nr 1577Z O膰wieka-Kosin oraz nr 1576Z Lubiatowo-granica powiatu, w miejscowo艣ci Kosin w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011" z dnia 19 listopada 2008 r. Do zawarcia wspomnianego porozumienia konieczne jest wprowadzenie uchwa艂膮 rady powiatu zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Wcze艣niej jednak nale偶y uchyli膰 lub zmieni膰 uchwa艂y Nr XXI/105/08 i Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego zabezpieczaj膮ce 艣rodki na udzia艂 w Narodowym Programie Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011. R贸wnie偶 Gmina Przelewice powinna dokona膰 stosownych zmian w swoim bud偶ecie. W zwi膮zku z tym zostanie wystosowane wyst膮pienie do W贸jta Gminy Przelewice z pro艣b膮 o zaj臋cie stanowiska w sprawie wsp贸艂realizacji tego zadania. Na podstawie stanowiska W贸jta Gminy Przelewice Zarz膮d podejmie decyzje w sprawie porozumienia, zmiany bud偶etu powiatu i uchyleniu lub zmiany uchwa艂 Nr XXI/105/08 i Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego. Taki spos贸b post臋powania Zarz膮d przyj膮艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nieodp艂atnego nabycia od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ki Akcyjnej w Warszawie prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. Dwie nieruchomo艣ci, z kt贸rych jedna znajduje si臋 w Miel臋cinie, a druga w Lipianach, nale偶膮 do PKP, chocia偶 znajduj膮 si臋 pod drogami powiatowymi. W celu uregulowania stanu prawnego tych nieruchomo艣ci PKP przekazuje prawo u偶ytkowania wieczystego powiatowi. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli Komisji Rewizyjnej, przeprowadzonej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. Kontrola nie wykaza艂a wi臋kszych nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu jednostki.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady na sesji Rady Powiatu i na posiedzeniach komisji:
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji oraz zamierzenia na 2009 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim.
- Realizacja dop艂at bezpo艣rednich dla rolnik贸w w 2008 r. (ARiMR).
- Informacja z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
- Realizacja zalesie艅 w powiecie za 2008 r.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje.

Ad. 5.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o utworzeniu rachunku bankowego dochod贸w w艂asnych Starostwa. Wcze艣niej uchwa艂膮 rady powiatu zosta艂 utworzony wydzielony rachunek dochod贸w w艂asnych w celu zorganizowania stanowiska pracy dla osoby niepe艂nosprawnej i otrzymania refundacji z PFRON. Obecnie zarz膮dzeniem Starosty okre艣lono 藕r贸d艂a dochod贸w i cel, na kt贸ry dochody maj膮 by膰 przeznaczone.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 8 kwietnia 2009 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-05-08 10:54:07
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-08 10:54:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1908licznik odwiedzin: 12433436