logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXIX SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 29 KWIETNIA 2009 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXIX SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 29 KWIETNIA 2009 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXVI i XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji bud偶etu za rok 2008 - absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
. Opinie Komisji Rady;
. Uchwa艂a RIO w sprawie wykonania bud偶etu powiatu za rok 2008;
. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu;
. Uchwa艂a RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu (proj. Nr 345).

7. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji oraz zamierzenia na 2009 r.
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim.
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Wyposa偶enie i dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 zawodowych oraz kadrowych z mo偶liwo艣ci膮 realizacji programu /wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej/.
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.


10. Projekt uchwa艂y w sprawie nieodp艂atnego nabycia od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ki Akcyjnej w Warszawie prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe (proj. Nr 344).
. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podjecie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. Nr 337).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Szko艂y Policealnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach (proj. Nr 338).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach (proj. Nr 339).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

16. Zamkni臋cie obrad XXIX sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-04-15 14:31:36
Data ostatniej modyfikacji : 2009-04-15 14:31:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1849licznik odwiedzin: 12435023