logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego jako cz艂onka wspieraj膮cego do Stowarzyszenia pn. ,,Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci

Uchwa艂a Nr XXVI/132/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego jako cz艂onka wspieraj膮cego do Stowarzyszenia pn. ,,Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci" z siedzib膮 w Nowych Bielicach.


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "f" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.
Powiat Pyrzycki przyst臋puje, jako cz艂onek wspieraj膮cy, do Stowarzyszenia pn. ,,Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci" z siedzib膮 w Nowych Bielicach.


搂 2.
Powiat Pyrzycki w Stowarzyszeniu reprezentowa膰 b臋dzie Starosta Pyrzycki lub upowa偶niony pracownik Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie Pyrzyckiemu.


搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Rady

Jerzy Marek Olech

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-04-15 10:47:27
Data ostatniej modyfikacji : 2009-04-15 10:47:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1785licznik odwiedzin: 11843465