logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 12/2009
z dnia 25 marca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dla kt贸rych podmiotem, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad jest powiat pyrzycki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Nagroda by艂aby przyznawana przez Zarz膮d Powiatu na wniosek w艂a艣ciwej rady spo艂ecznej. Starosta zauwa偶y艂, 偶e nie by艂o dotychczas mo偶liwo艣ci nagradzania tej grupy pracownik贸w. O nagrod臋 mo偶e wnioskowa膰 rada spo艂eczna, w sk艂ad, kt贸rej wchodz膮 przedstawiciele wszystkich gmin. Takie za艂o偶enie oraz szereg warunk贸w, kt贸re nale偶y spe艂ni膰, aby otrzyma膰 nagrod臋, mi臋dzy innymi dodatni wynik finansowy, sprawia, 偶e b臋dzie ona przyznawana obiektywnie za wysokie wyniki w pracy. Cz艂onkowie Zarz膮du nie mieli zastrze偶e艅 do zasad i trybu przyznawania nagrody i podj臋li uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o dofinansowanie w kwocie 45 000 z艂 zakupu dw贸ch zbiornik贸w filtruj膮cych wod臋 z w艂asnego uj臋cia. Wniosek by艂 wcze艣niej uzasadniany przez dyrektora Szpitala, teraz do艂膮czono opini臋 wydzia艂u sprawuj膮cego nadz贸r nad jednostk膮, opini臋 prawn膮 i opini臋 Skarbnika. Wed艂ug tych opinii brak jest mo偶liwo艣ci wygospodarowania takiej kwoty z bud偶etu powiat i nie ma mo偶liwo艣ci dofinansowania z innych 藕r贸de艂. Starosta podda艂 wniosek o dofinansowanie zakupu zbiornik贸w filtruj膮cych pod g艂osowanie. Wniosek odrzucono w wyniku g艂osowania: 0 g艂os贸w za, 5 g艂os贸w przeciw.
Kolejny wniosek Szpitala Powiatowego dotyczy艂 dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej rozmieszczenia pomieszcze艅 szpitala zgodnie z aktualnymi wymogami. Przygotowanie projektu szacuje si臋 na 120 tys. z艂. Wniosek by艂 wcze艣niej uzasadniany przez dyrektora Szpitala, teraz do艂膮czono opini臋 wydzia艂u sprawuj膮cego nadz贸r nad jednostk膮, opini臋 prawn膮 i opini臋 Skarbnika. Wed艂ug tych opinii brak jest mo偶liwo艣ci wygospodarowania takiej kwoty z bud偶etu powiat i nie ma mo偶liwo艣ci dofinansowania z innych 藕r贸de艂. W膮tpliwo艣ci budzi r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 dotowania przez powiat takiego zadania. Starosta podda艂 wniosek o dofinansowanie opracowania dokumentacji pod g艂osowanie. Wniosek odrzucono w wyniku g艂osowania: 0 g艂os贸w za, 5 g艂os贸w przeciw.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Wysoko艣膰 dotacji na rok 2009 ustalono na podstawie wydatk贸w ponoszonych w szko艂ach publicznych tego samego rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, w s膮siednich powiatach i w powiecie pyrzyckim. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. W stosunku do dodatk贸w obowi膮zuj膮cych do dnia 30 marca proponuje si臋, w zwi膮zku ze zmian膮 na stanowisku dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, przyzna膰 dodatek w wysoko艣ci 35 % wynagrodzenia zasadniczego dla p.o. dyrektora, pozostawiaj膮c pozosta艂e bez zmian.
Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e kontrola Komisji Rewizyjnej wykaza艂a szereg nieprawid艂owo艣ci w dzia艂alno艣ci Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W zwi膮zku z tym zaproponowa艂 obni偶enie dodatku motywacyjnego dyrektorowi tej plac贸wki o 5 %. Z takim stanowiskiem zgodzi艂 si臋 Marek Mazur. Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o obni偶enie dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o 5 %. Wniosek odrzucono w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 3 g艂osy przeciw.
Nast臋pnie Starosta podda艂 pod g艂osowanie decyzj臋 o przyznaniu dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych zgodnie z wnioskiem tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 35 %
- p.o. dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 przeciw, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o pe艂nej oburzenia odpowiedzi Burmistrza Pyrzyc na apel skierowany do w贸jt贸w i burmistrz贸w, o podj臋cie dzia艂a艅 na rzecz przedsi臋biorc贸w, mi臋dzy innymi przez umorzenie podatku od nieruchomo艣ci.
Kolejna informacja dotyczy艂a planowanego spotkania organizowanego przez Starost臋 Koszali艅skiego w sprawie kryzysowej sytuacji wynikaj膮cej z drastycznych ogranicze艅 艣rodk贸w z PFRON przekazanych powiatom na realizacj臋 zada艅 w roku 2009.
Nast臋pnie Starosta podzieli艂 si臋 wra偶eniami z przebiegu I Mi臋dzynarodowych Mistrzostw Polski Freestyle w Trikach Pi艂karskich pod patronatem Starosty Pyrzyckiego oraz Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸re odby艂y si臋 w Pyrzycach i cieszy艂y si臋 ogromnym zainteresowaniem, przyci膮gaj膮c na trybuny nadkomplet publiczno艣ci.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a odpowiedzi Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczeci艅skim w sprawie doniesienia, kt贸re z艂o偶y艂 Starosta. Zg艂oszenia o pope艂nieniu przest臋pstwa wynika艂o z tre艣ci pism kierowanych przez Edwarda Zawadzkiego do Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz do Starosty. Pisma te zawiera艂y zwroty nosz膮ce cechy zniewa偶enia osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 publiczn膮. Prokuratura odst膮pi艂a od wszcz臋cia post臋powania oceniaj膮c pisma Edwarda Zawadzkiego, jako skargi, a nie, jako pom贸wienia.
Z kolei Starosta odczyta艂 stanowisko Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie utworzenia Centrum Obs艂ugi Rolnictwa. Konwent popiera inicjatyw臋 utworzenia na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach takiego Centrum i zwraca si臋 do wszystkich zainteresowanych o wsparcie dzia艂a艅 maj膮cych na celu jego utworzenie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 25 marca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-31 13:31:42
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-31 13:31:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2025licznik odwiedzin: 12481400